Davacının vekâletnamesi ile davacıya ait taşınmazı satan vekil, gördüğü işin hesabını vermekle yükümlüdür

Ara 29, 2020 | Vekalet Sözleşmesi

Özet: Davacının vekâletnamesi ile davacıya ait taşınmazı satan vekil, gördüğü işin hesabını vermekle yükümlüdür.

Davacı, murisinden intikal eden taşınmazdaki payını satması için davalı kardeşine Ankara 5. Noterliğince tanzim edilen 8.1.1985 günlü vekâletnameyi verdiğini, bu vekâletnameye istinaden davalının taşınmazı 3. şahsa gerçekte 2.250.000 liraya satmasına rağmen tapuda satış bedelini düşük göstererek, payına düşen miktarı ödemediğini belirterek fazlaya dair isteği saklı kalmak kaydı ile 510.000 liranın satış tarihinden itibaren yasal faiz ile davalıdan alınmasına karar verilmesini istemiştir.

Davalı, taşınmazı 150.000 liraya davacıdan satın aldığını, karşılığında 75.000’er liralık iki adet senedin davacının eşine verdiğini ve bedelini ödediğini ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davalının savunması kabul edilerek davanın reddine karar verilmiştir. Karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davalı savunmasında, davacının taşınmazdaki payını davacıdan satın aldığını öne sürmüş ve bu hususta 75.000’er liralık iki bono ile tanık sözlerine dayanmıştır. Olayda satış konusu pay tapulu taşınmaza ilişkindir. Tapulu taşınmazdaki payın satışı Borçlar Kanununun 213 ve Medeni Kanunun 634. maddeleri gereğince resmi şekilde yapılması gerekir. Şekle uyulmadan yapılan satış işlemi geçersizdir ve tarafları bağlamaz.

Olayda, satış konusunda davalının dayandığı resmi şekilde düzenlenmiş bir belge bulunmamaktadır. Sözlü satış bulunduğu öne sürülmüştür. Bu durumda davalı ancak satış dolayısıyla ödediği tutarı isteyebilir. Geçersiz sözleşme dolaysıyla yemin teklif etmesi de hukuken mümkün değildir. Davalının teklif ettiği yemin de hukuken sonuç doğurmaz.

Şu halde davalı, davacının vekâletnamesi ile davacıya ait taşınmazı satmış bulunmaktadır ve vekil olarak gördüğü işin hesabını vermekle yükümlüdür.

Mahkemece iddia ve savunma çerçevesinde deliller toplanmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir. Taşınmazın davalıya satıldığının kabulü ile davanın reddi yasaya uygun değil dir. Hükmün BOZULMASINA karar verildi (Y. 13. HD. 27.1.1987 T. 6514 E, 378 K.).

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.