Davacının tahliye taahhüdünü imzalamış olması konutun devredilmesinde rızasının varlığını ve kira sözleşmesinin feshine açık muvafakatini gösterir- Yargıtay Kararı

Davacının tahliye taahhüdünü imzalamış olması konutun devredilmesinde rızasının varlığını ve kira sözleşmesinin feshine açık muvafakatini gösterir

Davacının eşi davalı Ramazan, konutu 15.12.2005 tarihinde diğer davalı Mesut’a satış suretiyle devretmiş, bundan sonra konutu devralan Mesut’la 18.08.2006 tarihinde 01.09.2006 başlangıç tarihli kira sözleşmesi yapmıştır.

Bu halde “aile konutu” kira sözleşmesiyle temin edilmiş durumdadır. Davacı ve eşi Ramazan, 1.11.2006 tarihinde konutu kiraya veren Mesut’a birlikte tahliye taahhüdü vermişler, bununla konutu “01.08.2008 tarihinde tahliye edeceklerini” kabul ve taahhüt etmişlerdir. Davacının tahliye taahhüdünü imzalamış olması, konutun 15.12.2005 tarihinde Mesut’a devredilmesinde rızasının varlığını ve kira sözleşmesinin feshine açık muvafakatini gösterir.

Bu halde, konutun kira sözleşmesinden önceki mülkiyetinin devri işlemi, başından itibaren geçerlilik kazanır. Öyleyse Mesut üzerindeki tapu kaydının iptaline ve davalı Ramazan adına tescile karar verilemez. Başkasına ait konutun tapu kaydına da malikinin temlik hakkını yasaklayıcı şekilde “ aile konutu şerhi” verilemez. Açıklanan sebeplerle davanın reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 06.06.2011, E. 2010/20730, K. 2011/9844.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 19:26

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.