Davacının parasal katkı talebi varsa bu konuda da karar verilmelidir- Yargıtay Kararı

Davacının parasal katkı talebi varsa bu konuda da karar verilmelidir

Davacı, dava dilekçesinde; Türk Medeni Kanununun 197.maddesine dayanarak “ayrı yaşamakta haklılık” sebebiyle parasal katkı talebinde bulunmuş, mahkemece de; “davacının ayrı yaşamakta haklı olduğu” kabul edilerek, lehine aylık 300 TL. tedbir
nafakasına hükmedilmiştir.

Hal böyleyken Dairemizin temyiz incelemesi sonucu verdiği ilamda “.. .davacının parasal katkı talebinin bulunmadığından” söz edilerek Türk Medeni Kanununun 197/2.maddesi gereğince “ayrı yaşama haklı olduğunun tespitine karar verilmekle yetinilmesi” gerektiğinden bahisle hüküm bozulmuş olmakla, davacının bu yöne ilişkin karar düzeltme talebi yerinde görüldüğünden kabulüne, Dairemiz ilamının (2). Bendindeki bozma sebebinin kaldırılmasına yapılan soruşturma ve toplanan delillerle davacının ayrı yaşamakta ve nafaka talep etmekte haklı olduğu gerçekleştiğine göre, yerel mahkeme kararının kadın lehine hükmedilen tedbir nafakası yönünden de onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.(Y2HD, 18.07.2011, E. 2011/10321, K. 2011/12511.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 28 Nisan 2020 11:28

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.