Davacının ölümüyle vekalet ilişkisi son bulmuştur- Yargıtay Kararı

Davacının ölümüyle vekalet ilişkisi son bulmuştur

Davacının ölümüyle vekalet ilişkisi son bulmuştur (BK.md.397/1). Davayı takip yetkisi ölenin mirasçılarına geçmiştir. Davacı mirasçıları tarafından verilmiş bir vekaletname de bulunmamaktadır. Açıklanan sebeplerle temyize yetkisi bulunmadığından Av. Ferhat Polat’ın temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir. Sonuç: Yukarıda gösterilen sebeple temyiz dilekçesinin reddine (Y2HD, 27.01.2011, E. 2010/9985, K. 2011/1372.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 10:04

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.