Davacının ölümüyle vekalet ilişkisi son bulmuştur- Yargıtay Kararı

Yabancı mahkemece verilen boşanma kararının tanınması isteği basit yargılama usulüne tabidir

Dava, yabancı mahkemece verilen boşanma kararının tanınması isteğine ilişkin olup, basit yargılama usulüne tabidir. (5718 s.MÖHUK.m.55/1) Basit yargılama usulüne tabi davalarda davalı ilk itirazlarım ilk duruşma gününe kadar, en geç ilk duruşmada davanın esasına girilmeden önce ileri sürebilir (HUMK.md.511).

Dava dilekçesi ve duruşma günü davalıya 18.2.2010 günü tebliğ edilmiş, davalı, ilk duruşma gününden önce 25.3.2010 tarihinde verdiği cevap dilekçesinde yetki itirazında bulunmuştur.

Yetki itirazı süresindedir. O halde yetki itirazının hadiseler gibi incelenerek (HUMK.m.190, 222-225, 483-485) sonucu uyarınca karar ittihazı gerekirken; bu itirazın süresinde olmadığından bahisle reddi doğru değildir. (Y2HD, 21.03.2011, E. 2010/14820, K. 2011/4955.)

Yabancı mahkemece verilen boşanma kararının tanınması isteği basit yargılama usulüne tabidir

Yabancı mahkeme kararlarının tenfizi ve tanınması istekleri basit yargılama usulü hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır (5718 s.K.md.55/1). Basit yargılama usulüne tabi davalarda yetki itirazı, ilk oturuma kadar (en geç ilk oturumda davanın esasına girilmeden önce) ileri sürülebilir.

Dava dilekçesi ve duruşma günü davalı vekiline 07.01.2010 tarihinde tebliğ edilmiş, davalı vekili tarafından tebliğden sonraki 06.05.2010 tarihli ilk oturumda davanın esasına girilmeden yetki itirazında bulunulduğu görülmüştür.

Mahkemece süresinde olmadığından bahisle yetki itirazının reddine karar verilmiştir. Davalının bu itirazı süresinde olup, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 187/2-190.maddeleri gözetilerek bu itirazın hadise şeklinde incelenerek; tarafların yetki hususundaki delillerinin sorulması; gösterildiği takdirde toplanması ve gerçekleşecek sonucu itibarıyla karar vermek gerekirken; yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 05.04.2011, E. 2010/15234, K. 2011/6087.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 10:23

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.