Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Davacının Ölümü Halinde Mirasçıların Davaya Dahil Edilmesi Dilekçesi

Davacının Ölümü Halinde Mirasçıların Dahil Edilmesi Dilekçesi

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO          :

DAVACI               :

VEKİLİ VE ADRESİ   : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI VE ADRESİ :

DAHİLİ DAVALILAR :

KONU      : Davalılardan vefat eden ………………………….’ın tespit edilen mirasçılarının davaya dahil edilmesi talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR           :  Sayın Mahkemenizde İİK 121/2 maddesi gereğince ortaklığın satış yoluyla giderilmesi için izaleyi şuyu davası açılmıştır. Buna ilişkin beyanlarımız:

1.Yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyaya ilişkin olarak; tarafımızca dava dilekçesinde davalı olarak belirtilen kişilere karşı husumet yöneltilmişse de, davalılardan ………………………ın 06/02/2018 tarihinde vefat ettiği Sayın Mahkemenizce tespit edilmiştir.

2.Sayın mahkemenizce ……………….. için veraset ilamı almak için  tarafımıza11/10/2018 tarihinde yetki verilmiştir.

3- Mahkemenizde mirasçılık belgesi istemiyle 06/12/2018 tarihinde dava açılmıştır. …………….. Sulh Mahkemesi 2018/566 E. Ve 2018/565 K. sayılı kararıyla tarafımıza mirasçılık belgesi verilmiştir.

4.Söz konusu mirasçılık belgelerinde mirasçı olarak belirtilen kişilerin de davaya dahil edilmesi için  Mahkemenizin 07/12/2018 tarihli arar kararında tarafımıza süre verilmiş olup; yukarıda bilgileri yazılı kişilerin davaya dahil edilmelerini talep etmekteyiz.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda izah edilen nedenlerle; tarafımızca ibraz edilen mirasçılık belgelerinde bilgileri yazılı bulunan…………………………………………….  mirasçıların davaya dahil edilmelerine ve uyap sisteminden öğrenileceği üzere mernis adreslerine dava dilekçesi ,bilirkişi raporu ve duruşma günün tebliğe çıkarılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.17/01/2019

EKLER:

1-………………… SULH HUKUK MAHKEMESİ 2018/566 E.ve 2018/565 K. sayılı ilamı

Davacı Vekili

Mirasçıların Dahil Edilmesi Dilekçesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]deneme[/ihc-hide-content]

                                                                      Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 29 Ağustos 2020 15:06

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.