Davacının nikah masraflarına yönelik talebi boşanmanın eki niteliğinde değildir- Yargıtay Kararı

Davacının nikah masraflarına yönelik talebi boşanmanın eki niteliğinde değildir

Davalı-karşılık davacı Hülya, istediği tazminat ve nafaka için karşı dava dilekçesi vererek başvurma harcını ve maktu peşin harcını yatırmıştır. İstediği tazminat miktarı ile nafakanın bir yıllık tutarının toplamı üzerinden nispi harcı tamamlaması için süre verilip sonucuna göre işlem yapılması gerekirken (Harçlar Kanunu md.30-32) bu eksiklik giderilmeden yargılamaya devamla yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru değildir. (Y2HD, 29.03.2011, E. 2011/4431, K. 2011/5559.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 19 Nisan 2020 09:33

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.