Davacının aynı davalıya karşı olan birbirinden bağımsız birden fazla asli talebini aynı dava dilekçesinde ileri sürmesi halinde biri diğerinin sonucuna bağlı olan birden fazla asli talebin tefriki mümkündür- Yargıtay Kararı

Davacının aynı davalıya karşı olan birbirinden bağımsız birden fazla asli talebini aynı dava dilekçesinde ileri sürmesi halinde biri diğerinin sonucuna bağlı olan birden fazla asli talebin tefriki mümkündür

Davacı, boşanma davasıyla birlikle “mal rejiminin tasfiyesini” de talep etmiş, bununla ilgili ayrıca harç da yatırmıştır. Mahkemece, 24.06.2014 tarihinde tarafların boşanmalarına karar verilmiş, aynı kararla “mal rejim ‘nin tasfiyesine ilişkin davanın tefriki ile ayrı bir esasa kaydedilmesine” karar verilmiş, bilahare, bu talep hakkında aynı esas üzerinden “davacının bir aylık sürede tefrik işlemlerini yapmak üzere başvuruda bulunmadığı” gerekçesiyle 27.10.2014 tarihinde verilen ek kararla davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

Davacının, aynı davalıya karşı olan birbirinden bağımsız birden fazla asli talebini aynı dava dilekçesinde ileri sürmesi halinde, biri diğerinin sonucuna bağlı olan birden fazla asli talebin tefriki mümkündür. Böyle bir tefrik bir kararı verilmesi halinde, tefrik edilen dava ile ilgili olarak tarafların başvurusu olmaksızın bir duruşma gününün belirlenmesi ve taraflara tebliği için mahkemenin kendiliğinden yapacağı bir işlem de yoktur.

Böyle bir durumda, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 150’nci maddesinin (3.) fıkrasına göre işlem yapılmasına da kanuni bir engel bulunmamaktadır. Buna göre, duruşma gününün belli edilmesi için tarafların başvurması gereken hallerde gün tespit ettirilmemişse, son işlem tarihinden başlayarak bir ay geçmekle dosya işlemden kaldırılır. Somut olayda tefrik edilen dava bakımından son işlem tarihi 24.06.2014’tür.

Bu tarihten başlayarak bir ay sonra dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmeli, işlemden kaldınldığı tarihten başlayarak üç ay içinde yenilenmemesi halinde, üç aylık sürenin dolduğu gün itibariyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilip kayıt kapatılmalıdır. Mahkemece, tefrik edilen dava hakkında işlemden kaldırılmasına ilişkin bir karar verilmeden, davacı vekilinin 22.10.2014 tarihli başvurusu üzerine davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 15.09.2015, E. 2015/1827, K. 2015/15915)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Boşanmada Facebook Görüntüleri Tek Başına Delil Sayılmaz

Boşanma davasında Facebook görüntüsünü delil olarak kullanmak için diğer delillerle birlikte desteklemeniz gereklidir. Aksi taktirde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: