Davacı yanında olmayan çocuk için tedbir nafakası isteyemez- Yargıtay Kararı

Nis 28, 2020 | Nafaka Avukatı

Davacı yanında olmayan çocuk için tedbir nafakası isteyemez

“..Tarafların müşterek çocuğu 19.1.2001 doğumlu küçük Arzum’un 08.05.2001 ile 04.08.2003 tarihleri arasında Bahçelievler Çocuk Yuvasında koruma altında kaldığı, bakım ve gözetiminin devlet tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır. Dava tarihinin 17.01.2002 olduğu dikkate alındığında çocuğun çocuk yuvasında koruma altında bulunduğu dönemle ilgili olarak, müşterek çocuk için davacı kadın yararına nafakaya hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Ne var ki ilk incelemede bu yönün de gözden kaçırıldığı ve davalının temyiz itirazlarının tamamının reddine karar verildiği anlaşılmakla davalının karar düzeltme isteğinin açıklanan bu nedenlerle de kabulü ile onama kararının katılım nafakasının başlangıcına münhasır olarak kaldırılmasına ve mahkeme kararının nafaka başlangıcı yönünden davalı yararına bozulması gerekmiş, ancak bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu yönden düzeltilerek onanması cihetine gidilmiştir. (HUMK.md. 438/7)

Sonuç: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440/1-4. maddesi gereğince davalının karar düzeltme isteğinin 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle kabulüne, dairemizin 28.01.2008 tarihli ve 2007/6019 esas, 2008/584 karar sayılı ilamının bozmaya dair 2. ve 3. bentlerinin tamamen, onamaya dair l.bendinin ise katılım nafakasının başlangıcı ile sınırlı olarak kaldırılmasına, davacı kadının süresinde olmayan katılım yolu ile verdiği temyiz dilekçesinin yukarıda 2. bentte açıklanan nedenlerle reddine, yukarıda 3.bentte açıklanan nedenlerle gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 4. Bendinde yer alan “ dava tarihinden” sözlerinin hükümden çıkarılmasına yerine “çocuğun anneye teslim edildiği 04.08.2003 tarihinden” sözlerinin yazılarak hükmün düzeltilmesine, katılım nafakasına yönelik kısmın düzeltilmiş bu haliyle onanmasına,” (Y2HD, 09.06.2008, 7637-8290)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.