Davacı tanıklarının ziynetlere ilişkin beyanları davacıdan aktarmadır- Yargıtay Kararı

Davacı tanıklarının ziynetlere ilişkin beyanları davacıdan aktarmadır -1-

Ziynetlerin davalı tarafından zorla alındığına ve evlilik birliği içinde bozdurulup harcandığına ilişkin bir delil bulunmamakta ise talebin reddi gerekir.

Davacı tanıklarının ziynetlere ilişkin beyanları davacıdan aktarmadır. Davacıdan nakledilen olaylar sabit kabul edilemez.

Tarafların, davacının Kemalpaşa’daki ailesinin yanma birlikte geldikleri ve davacının ailesinin yanında bir süre kaldıktan sonra, davalının, davacıyı burada bırakıp evi terkettiği anlaşılmaktadır. Davalı, evden ayrılırken davacıya ait bir bileziği aldığını kabul etmiştir.

Bunun dışında diğer ziynetlerin davalı tarafından zorla alındığına ve evlilik birliği içinde bozdurulup harcandığına ilişkin bir delil bulunmamaktadır. O halde, kabul edilen bir adet bilezik dışındaki ziynetlere ilişkin talebin reddi gerekirken, yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 05.04.2011, E. 2011/4866, K. 2011/6085.)

Davacı tanıklarının ziynetlere ilişkin beyanları davacıdan aktarmadır -2-

Davacı ziynetlerinin davalı tarafından elinden alındığını iddia etmiştir. Davacı iddiasını ispatla yükümlüdür. (TMK md 6) Davacı tanıklarının ziynetlerle ilgili bilgileri davacıdan duyduklarına dayanmaktadır.

Davacıdan aktarılan olaylar sabit kabul edilemez. Dosyadaki deliller ziynetlerin davalı tarafından alıkonulduğunu kabule yeterli değildir.

Davalı tarafından daha önce açılan ve feragat sebebiyle reddedilen boşanma dosyası içindeki deliller ve taraf beyanları da davalının savunmasını doğrular niteliktedir. Davacı ziynetlerle ilgili iddiasını ispat edememiştir. Bu durumda, ziynetlerle ilgili talebin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 10.11.2010, E. 2009/17101, K. 2010/18957.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 14 Mart 2020 19:19

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.