Davacı kanunda gösterilen yerlerden birinde değil de kanunen yetkili olmayan mahkemede dava açmışsa kanundaki gösterilen yerlerden birini tercih hakkı davalıya geçer- Yargıtay Kararı

Davacı kanunda gösterilen yerlerden birinde değil de kanunen yetkili olmayan mahkemede dava açmışsa kanundaki gösterilen yerlerden birini tercih hakkı davalıya geçer

Dava, 05.11.2014 tarihinde Kayseri’de ikame edilmiş, davalılar, süresi içinde yetkisizlik itirazında bulunmuş, yetkili mahkeme olarak İncesu’yu göstermişlerdir. Dava tarihi itibariyle Kayseri’nin eşlerden birinin yerleşim yeri ve eşlerin davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer olmadığı toplanan delillerden anlaşılmaktadır.

Bu bakımdan mahkemece yer itibariyle yetkisizliğe karar verilmesi doğrudur. Ne var ki, davalılar yetki itirazında încesu’yu yetkili olarak göstermişlerdir. Mahkeme, yetkili olarak gösterilen mahkeme dışında bir başka yer mahkemesinin yetkili olduğuna karar veremez. Davacı kanunda (TMK md 168) gösterilen yerlerden birinde değil de, kanunen yetkili olmayan mahkemede dava ikame ettiğine göre, kanundakigösterilen yerlerden birini tercih hakkı, artık davalıya geçmiştir.

Bu itibarla dosyanın yetkili İncesu Aile Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekirken Ankara’nın yetkili olduğunun tespiti ile bu yer mahkemesine gönderilmesi yönünde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. Ne var ki kanuna uymayan bu husus hakkında yeniden yargılama yapılmasına da ihtiyaç bulunmamaktadır. Bu sebeple bozma yapılmamış, hükmün yetkili mahkemeye ilişkin bölümünün düzelterek onanması uygun bulunmuştur (HUMK m. 438/7). Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple, hüküm sonucunun 2. maddesindeki “Ankara” ibaresinin hükümden çıkartılmasına, yerine “İncesu” ibaresinin yazılmasına, hükmün bu şekilde düzeltilerek onanmasına (Y2HD, 10.09.2015, E. 2015/14348, K. 2015/15451)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 9 Nisan 2020 18:14

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.