Davacı eş öldüğünden konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verildiğinde davalı banka lehine maktu vekalet ücreti takdir edilmesi gerekir- Yargıtay Kararı

Nis 24, 2020 | Aile Konutu-Ortak Konutun Belirlenmesi

Davacı eş öldüğünden konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verildiğinde davalı banka lehine maktu vekalet ücreti takdir edilmesi gerekir

1- Mahkemece ipoteğin kaldırılması talebinin konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Kararın bu niteliğine göre temyiz peşin harcının maktu alınması gerekirken, nispi temyiz harcı yatırılmadığından bahisle temyiz talebinin reddine karar verilmesi yasaya akyırıdır.

Bu sebeple temyiz isteğinin reddine dair 12.01.2011 tarihli ek kararın bozularak kaldırılmasına, davacının temyiz itirazlarının incelenmesine karar vermek gerekmiştir.

2-Dosyadaki yazılara, bozmaya uygun işlem ve araştırma yapılmış olmasına, delillerin takdirinde bir yanlışlık bulunmamasına ve özellikle bozulan karar tarihinin, son verilen karar tarihi olarak gösterilmesinin maddi hataya dayalı olup mahallinde düzeltilmesinin mümkün bulunmasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

Mahkemece ipoteğin fekkine dair davada, davacı eş öldüğünden konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verildiğine göre davalı banka lehine maktu vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken nisbi vekalet ücreti takdir edilmesi doğru görülmemiş ise de; bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu yönden düzeltilerek onanması gerekmiştir (HUMK. md. 438/7).

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple gerekçeli kararın hüküm fıkrasının ikinci bendinin ikinci paragrafının hüküm fıkrasından çıkarılmasına yerine “ipoteğin fekki davasının konusuz kalması sebebiyle “karar verilmesine yer olmadığına” karar verildiği için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 1000,00 TL. maktu vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalı bankaya verilmesine” sözcüklerinin yazılmasına, hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, temyize konu bölümlerin ise yukarıda 2. bentte gösterilen sebeplerle onanmasma (Y2HD, 30.01.2012, E. 2011/7459, K. 2012/1651.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.