Davacı davalıyla fiilen ayrı yaşadıklarını çocuğun davalı yanında kaldığını ve davalının çocuğu kendisine göstermediğini ileri sürerek çocuğun geçici velayetinin kendisine verilmesini isteyebilir- Yargıtay Kararı

Davacı davalıyla fiilen ayrı yaşadıklarını çocuğun davalı yanında kaldığını ve davalının çocuğu kendisine göstermediğini ileri sürerek çocuğun geçici velayetinin kendisine verilmesini isteyebilir

Tarafların evlilik birliği devam etmektedir. Evlilik devam ettiği sürece yasal olarak ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar (TMK. md.336/1).

Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmiş ise hakim velayeti eşlerden birine verebilir. (TMK. md.336/2). Davacı, davalıyla fiilen ayrı yaşadıklarını, çocuğun davalı yanında kaldığım ve davalının çocuğu kendisine göstermediğini ileri sürerek, çocuğun geçici velayetinin kendisine verilmesi ve velayet kendisine verildiğinde çocuk için tedbir nafakasına hükmedilmesini istediğine göre, dava Türk Medeni Kanununun 336/2.maddesine dayanmaktadır.

Aynı yasanın 348.maddesine dayalı bir dava bulunmamaktadır. O halde tarafların delillerinin Türk Medeni Kanununun 336/2.maddesi çerçevesinde değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, hatalı nitelendirmeyle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 10.06.2010, E. 2010/7099, K. 2010/11554.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 28 Nisan 2020 20:03

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.