Davacı davalının muvafakati olmaksızın iddiasını tevsi edemez- Yargıtay Kararı

Davacı davalının muvafakati olmaksızın iddiasını tevsi edemez

Davacı, davalının muvafakati olmaksızın iddiasını tevsi edemez.(HUMK. md. 185/2)

Davalı vekili, iddianın tevsine ve talep sonucunun artırılmasına muvafakat etmediğini açıkça beyan etmiştir. Bundan sonra davacının bir ıslah istemi de bulunmamaktadır. Bu yön nazara alınmadan sonradan 10.09.2008 tarihli dilekçe ile istenen 55000 Dolar hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararı yerine yazılı şekilde kısmen kabul karan verilmesi usul ve yasaya aykın olup bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 27.10.2011, E. 2011/16039, K. 2011/17253.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 26 Nisan 2020 20:26

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.