Dava Türünün Somutlaştırılması Beyanı (Kısmi-Belirsiz Dava)

Dava Türünün Somutlaştırılması Beyanı

X İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Dosya No            :

DAVACI :

VEKİLİ   :

DAVALI :

DAVA    : İŞÇİ ALACAĞI (Fazla Mesai Ücreti ve UBGT Ücreti)

DAVA DEĞERİ: 100,00 TL (Fazlaya İlişkin Haklarımız ve Dava Hakkımız Saklı Kalmak Kaydı ile Harca Esas Değer)

KONU   : Dava türünün somutlaştırılması hk.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil davacı x ile Davalı y arasında Mahkemenizce yukarıda yazılı esasa kayıtlı dosyada görülmekte olan davamızın X tarihli duruşmasında, 4 numaralı ara karar ile;

“davacı vekiline davanın türüne ilişkin talebini somutlaştırmak üzere 2 haftalık süre verilmesine” karar verilmiştir.

İlk duruşmamızda verilmiş olana ara karar gereğince davamızı KISMİ DAVA olarak açtığımızı bildiririz. Her ne kadar X tarihinde davamızın türünün belirsiz alacak davası olduğunu beyan etsek de halen 2 haftalık kesin süre dolmamış olduğundan,  ilk beyanımızdan dönerek davamızın türünün KISMİ DAVA olduğunu bildiririz. Davamızın değeri şimdiklik 100,00 TL olmakla, bilirkişi tarafından müvekkilin alacaklarının tam olarak tespit  edileceğinden davamızı kısmi dava olarak açtığımızı bildiririz. Dava dilekçemizin sonuç kısmını ise aşağıdaki gibi düzeltmekteyiz.

SONUÇ VE TALEP:

Yukarıda açıklanan ve re’sen dikkate alınacak neden ve hukuki olgular çerçevesinde, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla, gösterilen delillerin toplanması, tanıkların dinlenmesi, gerektiğinde bilirkişi mütaalasına başvurularak,

DAVAMIZIN KISMİ DAVA OLARAK KABULÜNE,

Fazla mesai alacağı için 50,00TL belirsiz alacağın davalının temerrüt tarihi itibari ile işleyecek en yüksek mevduat faizi ile davalıdan tahsiline,

UBGT alacağı için 50,00 TL belirsiz alacağın davalının temerrüt tarihi itibari ile işleyecek en yüksek mevduat faizi ile davalıdan tahsiline,

Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. tarih                                                   

        DAVACI VEKİLİ

Son düzenleme tarihi 1 Nisan 2020 20:57

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.