Dava tarihinden sonra feragat varsa tedbir nafakasının dava tarihi ile feragat tarihi arasında geçerli olacak şekilde takdiri gerekir- Yargıtay Kararı

Dava tarihinden sonra feragat varsa tedbir nafakasının dava tarihi ile feragat tarihi arasında geçerli olacak şekilde takdiri gerekir

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 95. maddesi gereği feragat kati bir hükmün hukuki sonuçlannı meydana getirir. Davalı kadın ve çocuklar lehine Türk Medeni Kanununun 169. maddesi gereğince takdir edilen tedbir nafakalarının dava tarihi ile feragat tarihi arasında geçerli olacak şekilde takdiri gerekirken, hüküm kesinleşinceye kadar devam edecek şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı ise de bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir. (HUMK. md.438) Sonuç: Temyiz edilen hük- mün yukarıda 2. bentte gösterilen nedenlerle hükmün 2 nolu paragrafından “hükmün kesinleşinceye kadar devamına” sözlerinin çıkarılarak yerine “dava tarihinden davadan feragat tarihi olan 14.10.2009 tarihine kadar devamına” sözcüklerinin yazılmasına, hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle; hükmün temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen nedenlerle onanmasına (Y2HD, 24.01.2011, E. 2010/33, K. 2011/627.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 11 Nisan 2020 15:28

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.