Dava tarihinden önce başlayacak şekilde tedbir nafakası verilemez- Yargıtay Kararı

Dava tarihinden önce başlayacak şekilde tedbir nafakası verilemez

Davacı kadın lehine takdir edilen tedbir nafakasının başlangıç tarihinin dava tarihi olması gerekirken yasaya uygun olmayan bir gerekçe ile dava tarihinden önceki X tarihinden itibaren nafakaya hükmedilmesi doğru olmamıştır. Ne var ki yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanması gerekmiştir. (HUMK. md. 438/7) Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte açıklanan nedenle gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 3. bendinin hükümden çıkarılmasına, yerine 3. bent olarak ” Dava tarihi olan X tarihinden, davacının işe başlama tarihi olan 20.03.2010 tarihine kadar aylık 150.00 TL. tedbir nafakasının davalıdan alınarak, davacıya verilmesine” cümlesinin eklenmesine hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte belirtilen nedenle onanmasına (Y2HD, 26.10.2011, E. 2010/17524, K. 2011/17475.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 10 Nisan 2020 09:41

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.