Dava Tarihinden İtibaren İstenilen Faizden Vazgeçilebilir

Ara 3, 2020 | Boşanmada Mal Paylaşımı

Talep edilen alacağa dava tarihinden itibaren yasal faiz isteme hakkından feragat edilebilir.

Davacı, dava dilekçesinde faiz talebinde bulunmamıştır. Vekili, 26.2.2007 tarihli ıslah dilekçesinde, müddeabihi artırarak dava tarihinden itibaren yasal faiz talebinde de bulunmuş ise de, davacı asil, 14.5.2007 tarihli dilekçesinde “ıslaha ilişkin taleplerinden vazgeçtiklerini ıslahın yapılmamış sayılmasını” bildirmiştir.

Davacının bu beyanı talep edilen alacağa dava tarihinden itibaren yasal faiz isteme hakkından feragat
niteliğindedir. Öyleyse, hüküm altına alınan alacak için dava tarihinden geçerli olacak şekilde yasal faiz yürütülmesi usul ve yasaya aykırı ise de, bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438/7. maddesi gereğince hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen nedenle hüküm fıkrasının 1. bendinde yer alan “yasal faizi ile birlikte” ibaresinin çıkarılmasına, hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, temyize konu diğer bölümlerinin ise 1. bentte gösterilen nedenlerle onanmasına (Y2HD, 06.12.2010, E. 2009/18008, K. 2010/20410.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.