Dava Şartları Hangi Sıraya Göre İncelenir?

Dava Şartları Hangi Sıraya Göre Değerlendirilir ve İncelenir?

Dava şartları: bir davanın esastan incelenip karara bağlanması için varlığı ya da yokluğu mutlak olarak aranan hususlar olduğundan bu şartlar davanın başında öncelikle incelenir.

Bu çerçevede dava şartları varsa ilk itirazlardan ve davanın maddi hukuka ilişkin olan haklılık sebeplerinden önce incelenir.

💡 Dava şartlarının hangi sıraya göre inceleneceğine gelince; bir dava şartının yokluğu diğerlerinin incelenmesini gereksiz kılıyorsa, önce o dava şartı incelenmeli, daha sonra sırasıyla derlerine geçilmelidir. Bu çerçevede önce mahkemeye ilişkin dava şartları, daha sonra taraflara ilişkin dava şartları incelenmelidir.

Eğer bu şartlar tamamsa, son olarak dava konusuna ilişkin dava şartları incelenir. Noterlerin gözetim ve denetimi, 1512 s. Noterlik Kanununun 121-122. maddeleri uyarınca; Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliğinin görevleri arasındadır. Bu görevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi hizmet kusuru nitelindedir. İdarenin işlemi ya da eylemi nedeniyle doğan zararlardan dolayı, İdari Yargilama Usulü Yasasının 2/1-b maddesi gereğince idareye karşı, idari yargı yerinde tam yargi davası açılması gerekir. Görev sorunu, açıkça veya hiç ileri sürülmese bile mahkemece kendiliğinden resen dikkate alınır. Buna göre mahkemece, davalı Adalet Bakanlığı yönünden, yargı yolu bakımından görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davalı Bakanlığın sorumluluğuna ilişkin hüküm tesisi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir...

Dava Şartları Hangi Sıraya Göre İncelenir

Sonuç Olarak;

Bu yazımızda dava şartlarının incelemesinde öncelik konusunu ele aldık. Yukarıda Adalet Bakanlığının görüşleri paralelinde ortaya koyduğumuz bilgiler uygulamaya yöneliktir. İncekaş Hukuk Adana Avukat kadrosu olarak öğretiyi ve uygulamayı pekiştirmek ve bilgiye ulaşılabilirlik amacıyla sizler için yazmaya devam ediyor olacağız.

Son düzenleme tarihi 20 Ağustos 2020 19:09

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.