Dava Konusunun Devri Dilekçe Örneği

ADANA 7. Asliye Hukuk Mahkemesi 

Sayın Hakimliği’ne

Dosya no                             :

Temellük alan/Davacı     :

Vekili                                      :                                             

Temlik Eden/Davacı         :

                                                

                                     

Davalı                                   :

Vekili                                      :

Özü/İzahı                             : Dava konusu alacağın TEMLİKİ ve temlik sözleşmesinin ibrazı, davalıya tebliğine ilişkindir.

Müvekkilim ……………………… Dava konusu alacağı tüm sonuçları ile X 33. Noterliğinin X tarih ……………… yevmiye ile “temlik sözleşmesi “ temlik almıştır. EK:1 Sayın mahkemenizden davalı tarafa temlik sözleşmesinin tebliğini, davaya temellük alan müvekkilimin davacı olarak kabulüne karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Temellük alan/Davacı

Vekili Adana Avukatı – Avukat Saim İNCEKAŞ

Ekler:

  • X 3. Noterliğinin X tarih …………………. yevmiye ile “temlik sözleşmesi”
  • Vekaletname

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

İtirazın İptali Davasına Cevaba Cevap Dilekçesi

X HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   DOSYA NO:……   BEYANDA BULUNAN VE CEVABA CEVAP VEREN DAVACI                               …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: