Dava ıslah edilmiş şekliyle “muvazaa sebebiyle iptal ve tescil” isteğine ilişkin ise aile mahkemelerinin görevi dışındadır- Yargıtay Kararı

Dava, ıslah edilmiş şekliyle “muvazaa sebebiyle iptal ve tescil” isteğine ilişkin ise aile mahkemelerinin görevi dışındadır

Davacı vekili, 25.06.2010 tarihli oturumda imzalı beyanında, “davanın muvazaa nedenine dayandığını, bu yerin aslında müvekkilinin olduğunu, öncelikle müvekkili adına, olmadığı takdirde müvekkili ile davalı Emine adına müştereken (paylı olarak) tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini” istemiştir.

Bu beyan, davanın hukuki sebebinin ıslahı niteliğindedir. Bir davada ıslah yoluna ancak bir kez başvurulabilir. Bu sebeple sonraki oturumdaki beyan artık hukuki sonuç doğurmaz. Şu halde dava, ıslah edilmiş şekliyle “muvazaa sebebiyle iptal ve tescil” isteğine ilişkindir. Bu ise Borçlar Kanununun 18.maddesine dayanmakta olup, aile mahkemelerinin görevi dışındadır(4787 s.K.md.4).

Davanın ıslah edilmiş şekliyle aile mahkemelerinin görevi dışında olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esasının incelenmesi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 19.07.2011, E. 2010/17320, K. 2011/12667.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 26 Nisan 2020 16:36

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.