Dava Dilekçesinin Islahı Dilekçe Örneği

Eyl 23, 2020 | Medeni Usul Hukuk Muhakemesi

ADANA … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

Dosya No: 

DAVACILAR          :

VEKİLİ                     :

DAVALILAR           :

VEKİLİ                     :

D.KONUSU              : Dava dilekçesinin ıslahıdır.

H.ESAS DEĞER      :

AÇIKLAMALAR    :

1-Dava dilekçesin de özetle davalıların, yasal herhangi bir dayanak olmaksızın kötü niyetle müvekkillerin mülkiyetinde bulunan taşınmazdaki B-Blok çatısı üzerindeki yapıya haksız el atmasının önlenmesine, ve dava konusu yapının haksız kullanımından doğan ecri misil bedeli talep edilmektir.

2- Dava dilekçesinin açıklamalar kısmının 2 nolu paragrafında sehven davalıların … tarihinden beri dava konusu yeri kullandığı belirtilmiştir. Dava dilekçesinde açıkça hangi tarihten itibaren ecri misil istendiği belirtilmemiş 4 nolu paragrafta bilirkişi incelemesi ile ecri misilin tespiti istenmiştir. Bu nedenle fazlaya dair talep ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla, dava tarihinden itibaren geriye doğru beş yıllık süre içinde 17.500,00-YTL ecri misil talep edilmekte olup,  dava dilekçesini bu yönden  ıslah ederiz. İş bu, ıslah dilekçesi gereği eksik harç tarafımızdan tamamlanacaktır.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, eksik kalan harcın tarafımızdan yatırılması ile, fazlaya dair talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ; davalıların, yasal herhangi bir dayanak olmaksızın kötü niyetle müvekkillerin mülkiyetinde bulunan taşınmazdaki B-Blok çatısı üzerindeki yapıya haksız el atmasının önlenmesine, dava konusu yapının haksız kullanımından doğan dava tarihinden itibaren geriye doğru beş yıllık süre içinde ve dava süresince 17.500,00-YTL ecri misil bedelinin davacılara ödenmesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılardan alınmasına karar verilmesi vekil olarak saygılarımla arz ve talep ederim.                                           

                                                                                                                    Davacılar Vekili

 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank