Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Dava Dilekçesinin Islahı Dilekçe Örneği

ADANA … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

Dosya No:

DAVACILAR          :

VEKİLİ                     :

DAVALILAR           :

VEKİLİ                     :

D.KONUSU              : Dava dilekçesinin ıslahıdır.

H.ESAS DEĞER      :

AÇIKLAMALAR    :

1-Dava dilekçesin de özetle davalıların, yasal herhangi bir dayanak olmaksızın kötü niyetle müvekkillerin mülkiyetinde bulunan taşınmazdaki B-Blok çatısı üzerindeki yapıya haksız el atmasının önlenmesine, ve dava konusu yapının haksız kullanımından doğan ecri misil bedeli talep edilmektir.

2- Dava dilekçesinin açıklamalar kısmının 2 nolu paragrafında sehven davalıların … tarihinden beri dava konusu yeri kullandığı belirtilmiştir. Dava dilekçesinde açıkça hangi tarihten itibaren ecri misil istendiği belirtilmemiş 4 nolu paragrafta bilirkişi incelemesi ile ecri misilin tespiti istenmiştir. Bu nedenle fazlaya dair talep ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla, dava tarihinden itibaren geriye doğru beş yıllık süre içinde 17.500,00-YTL ecri misil talep edilmekte olup,  dava dilekçesini bu yönden  ıslah ederiz. İş bu, ıslah dilekçesi gereği eksik harç tarafımızdan tamamlanacaktır.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, eksik kalan harcın tarafımızdan yatırılması ile, fazlaya dair talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ; davalıların, yasal herhangi bir dayanak olmaksızın kötü niyetle müvekkillerin mülkiyetinde bulunan taşınmazdaki B-Blok çatısı üzerindeki yapıya haksız el atmasının önlenmesine, dava konusu yapının haksız kullanımından doğan dava tarihinden itibaren geriye doğru beş yıllık süre içinde ve dava süresince 17.500,00-YTL ecri misil bedelinin davacılara ödenmesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılardan alınmasına karar verilmesi vekil olarak saygılarımla arz ve talep ederim.

          Davacılar Vekili

Son düzenleme tarihi 23 Eylül 2020 13:20

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.