Dava Dilekçesinin Davalıya Tebliği Süreci

Mahkeme huzurunda bir dava açarken öncelikle dava dilekçesi mahkemeye teslim edilir. Mahkeme bu dava dilekçesini davalı olan tarafa tebliğ etmek ve savunmalarını almakla görevlidir. Dolayısı ile söz konusu bu dava dilekçesi ‘davalıya’ tebliğ edilmelidir ki davalı aleyhinde açılmış bulunan davadan haberdar olabilsin ve savunmasını yapabilsin.

Dava Dilekçesinin Davalı Tarafa Tebliği

Usûl ve mevzuata uygun biçimde ve taraf adedinden bir fazla olarak düzenlenen dava dilekçesi, “Hukuk Mahkemeleri Ön Büro Birimi“ne götürülerek işleme alınır. Yargı gider avansı yatırtılır. Mahkeme esas defterine kaydı yapılır. Tensip tutanağı tanzim edilir. Tensip tutanağı metninde öncelikle yapılması gereken usûlî yargısal iş ve işlemler tertîben karar altına alınır.

Dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilmesi gerektiğini mahkeme ‘tensip tutanağı’ yazarak karar verir. Bu arada tensip tutanağı metninde :

Dava dilekçesinin tensip tutanağı ile birlikte davalıya tebliğine, davalının dava dilekçesi ve tensip tutanağını tebellüğden itibaren 2 hafta içinde ilk itirazlar da dâhil olmak üzere davaya cevabıyla birlikte tüm delillerini açık ve hangi vakıaya ilişkin olduğunu belirtir biçimde davacı sayısından bir fazla olarak cevap dilekçesini mahkemeye sunması, mukabil delillerini cevap dilekçesine eklemesi, ayrıca başka yerlerden getirtilecek delil ve dosyalar için de gerekli açıklamaları yapmasının istenilmesine; verilen 2 haftalık cevap süresi içinde delil ibraz edilmediği ve getirtilmesi gereken delil ve belgeler ile ilgili açıklama yapılmadığı takdirde, söz konusu delillere dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağının davalıya ihtarlı olarak tebliğine kararma özellikle yer verilir.

Tensip tutanağı dava dilekçesi ile birlikte davalıya tebliğ olunur.

Tensip tutanağının bir sureti ayrıca davacıya da tebliğ olunur.

Davacının Cevaba Cevap Dilekçesinin Davalıya Tebliği

Davacı taraf, davalının cevap dilekçesi kendisine tebliğ edildiğinde, 2 haftalık süre içinde “cevaba karşı cevap” dilekçesi verir ve davalıya tebliğ ettirir (HMK. md.136/1).

Buna, davacının “cevaba cevap dilekçesi” denilir. Böylece, dilekçe teâti sürecinde davacı, “dava dilekçesi” ve “cevaba cevap dilekçesi” olmak üzere iki dilekçe vermiş bulunur.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 01:35

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorumları Göster

 • eşim çekişmeli boşanma davası açmiştir. ben halen tenzip zaptını tebliğ almadım. bu hafta yurtdışına gideceğim. 5 ay sonra geri geleceğim. bu durumda gıyabımda neler yapılabilir

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

  • Gıyabınızda dava devam eder; savunma ve iddia haklarınızdan mahrum kalırsınız.

   Cevap vermekten vazgeç

   Bir yorum bırakın

   E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.