Dava Dilekçesi Eklerinin Davalıya Tebliğ Edilmemesi

Dava Dilekçesi Eklerinin Davalıya Tebliğ Edilmemesi

Dava dilekçesinde EK olarak gösterilen belgelerin dava dilekçesi ile birlikte davalı tarafa tebliğ edilmemesi durumunda ne yapılmalıdır? Böyle bir durumda karşı taraf kötüniyetli olarak dava dilekçesinin eklerini tebliğe çıkarmamış olabilir veyahut usulen bir eksiklik sonucu dilekçenin ekleri davalıya yapılan tebligata konulmamış olabilir. Bu durumda davalı “süre uzatım talebi” konulu dilekçesi ile ek süre isteyerek söz konusu durumu dile getirmelidir. Bahsi geçen talebiniz dilekçeye aşağıda yer aldığı şekilde yansıtılabilir.


ANKARA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO: 

CEVAP VEREN DAVALI

VEKİLİ : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVACI : 

VEKİLİ : 

KONU    : Süre uzatım talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR 

6100 sayılı HMK’nın “Belgelerin birlikte verilmesi” başlığını taşıyan 121. maddesinde “Dava dilekçesinde gösterilen ve davacının elinde bulunan belgelerin… veya sadece örneklerinin dilekçeye eklenerek, mahkemeye verilmesinin ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer almasının zorunlu olduğu” düzenlenmiştir.

Ancak, müvekkil iş ortaklığına yalnızca dava dilekçesi tebliğ edilmiş, dilekçe eki olarak gösterilen belgeler tebliğ edilmemiştir. Davalı müvekkil iş ortaklığı tarafından davaya ilişkin beyanların eksiksiz olarak sunulabilmesi için “dava dilekçesi ile birlikte eklerinin de” tebliği gerekmektedir.

Bu itibarla, davacı delilleri tarafımıza tebliğ edildiğinde bu hususlarda beyanda bulunma hakkımızı saklı tutmakla birlikte, davacı tarafından açılmış olan dava haksız ve hukuka aykırı olduğundan, aşağıda ayrıntılı olarak açıklayacağımız nedenlerle reddini talep ederiz. 

Davalı Vekili

Av. Saim İNCEKAŞ

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.