Bir Sayfa Seçin

Dava Dilekçesi Eklerinin Davalıya Tebliğ Edilmemesi

Dava Dilekçesi Eklerinin Davalıya Tebliğ Edilmemesi

Dava dilekçesinde EK olarak gösterilen belgelerin dava dilekçesi ile birlikte davalı tarafa tebliğ edilmemesi durumunda ne yapılmalıdır? Böyle bir durumda karşı taraf kötüniyetli olarak dava dilekçesinin eklerini tebliğe çıkarmamış olabilir veyahut usulen bir eksiklik sonucu dilekçenin ekleri davalıya yapılan tebligata konulmamış olabilir. Bu durumda davalı “süre uzatım talebi” konulu dilekçesi ile ek süre isteyerek söz konusu durumu dile getirmelidir. Bahsi geçen talebiniz dilekçeye aşağıda yer aldığı şekilde yansıtılabilir.


ANKARA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO: 

CEVAP VEREN DAVALI

VEKİLİ : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVACI : 

VEKİLİ : 

KONU    : Süre uzatım talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR 

6100 sayılı HMK’nın “Belgelerin birlikte verilmesi” başlığını taşıyan 121. maddesinde “Dava dilekçesinde gösterilen ve davacının elinde bulunan belgelerin… veya sadece örneklerinin dilekçeye eklenerek, mahkemeye verilmesinin ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer almasının zorunlu olduğu” düzenlenmiştir.

Ancak, müvekkil iş ortaklığına yalnızca dava dilekçesi tebliğ edilmiş, dilekçe eki olarak gösterilen belgeler tebliğ edilmemiştir. Davalı müvekkil iş ortaklığı tarafından davaya ilişkin beyanların eksiksiz olarak sunulabilmesi için “dava dilekçesi ile birlikte eklerinin de” tebliği gerekmektedir.

Bu itibarla, davacı delilleri tarafımıza tebliğ edildiğinde bu hususlarda beyanda bulunma hakkımızı saklı tutmakla birlikte, davacı tarafından açılmış olan dava haksız ve hukuka aykırı olduğundan, aşağıda ayrıntılı olarak açıklayacağımız nedenlerle reddini talep ederiz. 

Davalı Vekili

Av. Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız