Dava Alacağını Temlik Sözleşmesi

ALACAK TEMLİK SÖZLEŞMESİ -Temlikname

TEMLİK EDEN           :

TEMELLÜK EDEN      :

BORÇLU                    :

DAVA DOSYASI      : Bakırköy 7. Asliye Hukuk Mahkemesi -2015/…….. E

TEMLİK KONUSU      : Bakırköy 7. Asliye Hukuk Mahkemesi 2015/………. E. dosyalarındaki X’ e açılan davadaki alacağının temellük edene temlikine ilişkin şart ve esasların belirlenmesidir..

1-İşbu temlik ivaz mukabili olup, temlik edenin borçlular nezdindeki alacağını temellük edenin X TL olarak ödemesi karşılığında eş zamanlı olarak ödenecek miktar kadar, teminatları ve bu alacağa ilişkin olarak başlatılan yukarıda dosya numarası belirtilen tüm alacak ile birlikte temellük edene devir ve temlik etmiştir.

Temlik eden, işbu temlik ile yukarıda belirtilen muhatap nezdinde derdest davada doğmuş, doğacak, dava konusu alacağının tamamını Temellük Edene gayrikabili rücu olarak devir ve temlik ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

2-Temellük eden temlik edilen işbu alacağı Borçlulardan doğrudan dava, talep, tahsil ve ahzu kabza ile alacağına mahsup etmeye gereği halinde tahsili amacıyla alacağın nezdinde bulunduğu Borçlular hakkında temlik edilen dava  dosyasından sonra yasal takip işlemlerine devam etmeye ve her türlü yasal yollara başvurmaya yetkilidir.

3- İş bu temlik sözleşmesinin imza tarihinden sonra muhataplar tarafından açılacak veya muhataplara karşı temlik alan tarafından açılacak dava ve icra takipleri ile ilgili olarak tüm sorumluluk ve yetki, temlik alana geçmiş olup, Temellük Eden’ nin her türlü dava ve takip nedeniyle doğabilecek masrafları kendi uhdesinde kalacaktır.

10-İşbu temlikname X tarihinde 2 nüsha olarak düzenlenerek taraflarca okunarak ve karşılıklı mutabık kalınarak imzalanmıştır.

Temlik Alan                                                                                                                                                                     Temlik Eden

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukat

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 18:10

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.