Dava Açmayı Geciktiren Avukata İhtarname

İHTARNAME

İHTAR EDEN          :

VEKİLİ                     :

MUHATAP               :

KONU                       :   Müvekkili uğratmış olduğunuz aşağıda detayları açıklanan mağduriyet hasebiyle aşağıda faizi ile hesaplanmış bulunan, nezdinizdeki hakkımız olan parayı ödemeniz hk.

AÇIKLAMALAR    :

  1. Müvekkil … tarafından … tarihinde … Noterliğinin 1461 yevmiye numaralı vekaletnamesi ile tarafınıza, amcasının oğulları üzerine kayıtlı bir ev (xxxnolu parsel) ve bir fındık bahçesi (yyyyyy) 2008 yılında kadastro geçerken yanlış olarak tapuya kaydedilmesi ile ilgili dava açmanız ve bu davayı takip etmesi için vekalet vermiştir.
  2. Ancak tarafınız bu süreçte sürekli müvekkili geçiştirmiş; davayı açtığınızı, halledeceğinizi söyleyerek müvekkilden dava ile alakalı masraflar isteyip dava açmadığınız gibi müvekkili oyalayarak kadastro itiraz süresini kaçırmasına sebebiyet verdiniz.
  3. Bu sebeplerle, müvekkilce tarafınıza … tarihinde Ziraat İnternet Bankacılığı üzerinden yapılan 2.000,00 TL’nin ödeme tarihinden itibaren işlemiş yasal faizli hali olan, 2.509,42 TL tutarını ödemeniz ihtarını içerir işbu ihtarnameyi gönderme zaruriyetimiz hasıl olmuştur.

İHTAR EDEN

Sayın Noter;

Dört nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin birer suretinin muhataplara tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim. tarih

İHTAR EDEN

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.