Dava açılırken yatırılan başvurma harcı dava dilekçesindeki bütün talepleri kapsar- Yargıtay Kararı

Dava açılırken yatırılan başvurma harcı dava dilekçesindeki bütün talepleri kapsar

Davacı, dava dilekçesinde “eşya ve düğün harcamaları karşılığı” 50.000 lira maddi tazminat; davalı da mütekabil dava dilekçesinde “müşterek konuta alınan eşyalar karşılığı” 20.000 lira maddi tazminat talep etmişlerdir.

Dava ve karşı dava dilekçesinde yer alan bu talepler, boşanmadan bağımsız olup, boşanmanın fer’isi niteliğinde değildir. Davacı, aynı davalıya karşı olan, birbirinden bağımsız birden fazla asli talebini aynı dava dilekçesinde ileri sürebilir (HMK md 110/1). Böyle bir durumda dava açılırken yatırılan başvurma harcı dava dilekçesindeki bütün talepleri kapsar.

Boşanmanın eki niteliğinde olmayan ondan bağımsız bu talepler ayrıca nispi harca tabi olduğuna göre, nispi karar ve ilam harcının peşin kısmının tamamlanması halinde bu talepler incelenebilir. O halde davacıya ve karşı davacıya maddi tazminat talepleri üzerinden nispi karar ve ilam harcının peşin miktarını yatırmaları için süre verilmesi (Harçlar K. md. 30-32), harç tamamlandığı takdirde taleplerin esası hakkında karar verilmesi gerekirken, taraflara harcı tamamlama imkanı tanınmadan, maddi tazminat talepleri hakkında yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 09.09.2015, E. 2015/1141, K. 2015/15254)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Boşanmada Facebook Görüntüleri Tek Başına Delil Sayılmaz

Boşanma davasında Facebook görüntüsünü delil olarak kullanmak için diğer delillerle birlikte desteklemeniz gereklidir. Aksi taktirde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: