Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Danışmanlık Sözleşmesi Örneği

DANIŞMANLIK VE İŞBİRLİĞİ  SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

Bu Sözleşmenin tarafları, Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlarında …’da bulunan … Vakfının  evlatları  ve torunlarının  adına  yetkili … arasındadır.

1.TEMSİL EDİLECEK İŞ SAHİBİ KİŞİLER ;

Vakfının evlatları ve torunları olan temsil edilen hisse sahibi kişi isimleri bundan sonra ‘’İŞ SAHİPLERİ’’olarak adlandırılacaktır.

1-)Ad-Soyadı:

TC Kimlik No

Adres:

2.TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLER

a) … Vakfının evlatları ve torunlarının adına yetkili olan vekalet sahibi … (Tc Kimlik No: )

Adres:

Telefon:

Temsile yetkili kişiler ‘’TEMSİLEN İŞ SAHİBİ’’ olarak adlandırılacaktır.

3.DANIŞMANLIK HİZMETİ VEREN KİŞİ;

b) …

Adres:

… bundan sonra ‘’DANIŞMAN’’ olarak adlandırılacaktır.

1-ADRES VE SÖZLEŞME KAPSAMI

Tarafların her türlü tebligat ve haberleşme adresleri yukarıda yazılı olan adresleridir. Yazılı değişiklik bildirilmedikçe tarafların bu sözleşmede yazılı adreslerine  yapılacak tebligatlar  geçerli olacaktır. Taraflardan herhangi biri tarafından  işbu sözleşme gereği yapılması gereken veya burada yapılması tasarlanan tüm bildirimler yazılı olacak yetkililere iadeli taahhütlü posta ile  gönderim suretiyle teslim edilecektir. Yukarıda tarafları belirtilen  kişiler arasında bu sözleşmenin amacı sözleşmenin aşağıda liste halinde sözleşmenin ana konusunu oluşturan tüm dosya  mahkeme bilgileri verilen dosyalarda kazanılan hakların tahsili amaçlanmaktadır. Bu sözleşme gereğince ekte dosya bilgileri belirtilen Vakıf İdaresinden … den alınacak olunan alacak hakkı için, aşağıda listede belirtilen mahkemelerde kesinleşerek tespit edilen tüm dosyaları kapsayan, bu dosyaları tahsilat aşamasına gelinebilmesi konusunda her türlü danışmanlık hizmetini temsil edenler vasıtasıyla temsil edilenlere alacak hakkını sağlamak bunun karşılığında gerekli gider ve masrafları karşılamak üzere , danışmanlık hizmeti veren içinde temsil edilenlerden temsil edenler aracılığı ile istenilen bedeli ödenmesine ilişkindir. Bu sözleşme süresi ekte bilgisi verilen dosyaların tahsilat aşamasına gelinceye kadar geçecek olan … kadardır.

DAMGA PULU

Tarafların yaptığı sözleşmede güvence bedeli adı altında bedeller belirlenmektedir. Yapılan bu işlem sözleşmedeki işlemin geçerliliğini güvence altına almak için damga pulu yatırılacaktır.

3-İLGİLİ MAHKEME BİLGİLERİ

4-DOSYA GİDERLERİ:

1) Dosya masrafları harç ve giderleri danışmanlık hizmeti verence karşılanacaktır.

2) Davalar ile ilgili olarak gerekirse vergi, harç, seyahat, geçici ikamet gibi giderler danışmanlık hizmeti verence karşılanacaktır.

3) Danışmanlık hizmeti yapan uyuşmazlığını arabuluculuk, sulh veya feragatle, dava dışında bitirilmesini isterse, durumu TEMSİL EDENLERE  yazılı olarak bildirecektir.

5- DANIŞMANLIK ÜCRETİ:

1) Danışmanlık ücreti mahkeme tarafından hükmolunacak miktarın yahut paranın karar tarihindeki toplam tutarının yüzde (%20 ) oranında ödenecektir.

2) Bu ücret belirtilen dosyalarda bütün işler içindir. Ücret bu işle ilgili olsa da bundan doğacak başka bir işi kapsamaz. Karşılık dava açılması veya bu işle ilgili diğer uyuşmazlıkların çıkması halinde danışmana ayrıca ücret ödenecektir. Kanun yollarında veya uyuşmazlık çözen diğer mercilerde yapılacak işlerde sözleşmeye, sözleşme yapılmamışsa gereken miktar hesaplanıp ayrı ücret ödenecektir.

3) Danışmanlık hizmeti veren bu sözleşmeyle üslendiği işi sözleşme uyarınca sonuna kadar takip edecektir. Danışmanlık hizmeti veren bu görevi kendisi yapabileceği gibi, gözetimi altında başka kişilerden yardım talebinde bulunarak işbirliği yaparak, onlarla da gerekli işlerin yapılmasını sağlayacaktır. Ancak, bu durumlarda iş sahibinden ek ücret istemeyecektir.

4) İş sahibi, danışmanlık hizmeti verenin yazılı muvafakatini almadan bu iş için başka bir kişiye vekâlet veremeyecektir. Tersine davranılması halinde danışma ücretin tamamı ödenecektir.

6) İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ:

Taraflar arasında akdedilen bu danışmanlık hizmet sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar öncelikle, İstanbul Adliyesi arabuluculuk girişimiyle çözümlenecektir. Arabuluculuk masraflarına taraflar eşit olarak katlanacaktır. Arabuluculuk girişiminden sonuç alınamazsa, uyuşmazlık İstanbul mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

7) ÖZEL KOŞULLAR:

1)Temsil edilen kişilerin, bu sözleşmede yazılı olan adresi kanuni ikametgahı olarak kabul etmiştir. Danışmanlık hizmeti veren  temsil edilenlere ve temsil edene yapacağı her türlü ihbar ve tebligat yukarıda yazılı adrese gönderilecektir. Adres değişikliğinin danışmanlık hizmeti verene bildirilmesi yazılı ve zorunlu olup, adres değişikliği nedeniyle temsil edene veya temsil edilenlere ulaşmayan yazılı bilgi veyahut tebligat nedeniyle danışmanlık hizmeti verene sorumluluk yüklenemeyecektir.

2)Bu sözleşmede yer almayan konularda, kanun hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.

İşbu danışmanlık hizmet sözleşmesi iki nüsha halinde düzenlenmiş olup, taraflarca okunarak imzalanmıştır. (Bu kısma tarihi yazınız.)

DANIŞMANLIK HİZMETİ VERENİŞ SAHİPLERİ-İSİM-İMZA-İMZA

Son düzenleme tarihi 22 Ekim 2020 19:05

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.