Damga Vergisi Ödenmesi Geçersiz Olan Sözleşmeyi Geçerli Hale Getirir Mi?

Damga Vergisi Ödenmesi Geçersiz Olan Sözleşmesi Geçerli Hale Getirir Mi?

Geçersiz yani şekil şartına aykırı yapılmış sözleşme için Damga vergisi ödenmesi, resmî şekle aykırı olarak yapılan bir sözleşmeye sıhhat kazandırmaz. Bu sözleşme ile sebepsiz zenginleşmeye dayalı edimlerin tasfiyesi talep edilebilir yani sözleşmenin asıl amacına yönelik işlem yapılamaz çünkü geçersizdir.

Taşınmazlara ilişkin sözleşmeler, resmi şekil şartına tabidir. Şekle uygun olmayan sözleşme geçerli değildir. İşlem bir tüketici sözleşmesi değil ise sözleşmeye dayanarak alacak talep edilemez.

Vergi kamu alacağı olup, sözleşmenin (hukuki ) legimitesine etken değildir. Bu halde vergi ödenmiş olması, sözleşmeyi hukuken geçerli kılmaz. NK gereği, satış vaadi münhasıran noterden yapılır. Ancak bu hal, sözleşmeyi kül halde geçersiz kılmaz. Diğer hükümler caridir. Gerçekten KKİS’leri suigeneris, kombo sözleşmelerdir. Dolaysıyla sözleşmeye göre hak ve alacaklar talep edilebilir. Ancak muhakeme edilmeden doğrudan icraya konulması çoğu zaman mümkün değildir.Matbu sözleşmler likit bir alacak içermemektedir. Bu hal şartları varsa kötüniyet tazminatı ile alacaklının mahkum olmasına sebebiyet verebilir. Bunun yanında 89 yılında İBK ‘ya uygun bir Tüketici Sözleşmesi ( İşlemi daha doğru olacak ) varsa ve diğer şartları da ihtiva ediyorsa, noterden yapılmasına lüzum yoktur.

Son düzenleme tarihi 11 Ağustos 2020 14:47

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.