Daimi Sakatlık İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Daimi Sakatlık İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?


TRAFİK POLİÇESİ

Daimi Sakatlık Teminatı  için gerekli evraklar

 1. Savcılık iddianamesi
 2. Savcılık tarafından kusura ilişkin keşif yapıldı ise tasdikli keşif ve bilirkişi raporu
 3. Savcılık tasdikli tüm ifade tutanakları
 4. Tasdikli trafik kazası tespit tutanağı
 5. Tasdikli kolluk güçleri tarafından hazırlanan fezleke
 6. Vukuatlı nüfus kayıt örneği aslı
 7. Ceza Davası kapsamında kusura ilişkin bilirkişi tespiti yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi ve belge/ bilirkişi tespiti yapıldı ise bilirkişi raporu aslı (eski tarihli kazalarda talep edilmektedir)
 8. Ceza Davası kararı (eski tarihli kazalarda talep edilmektedir)
 9. Taraflar birbiri hakkında şikayetçi değiller ise “kovuşturmaya yer olmadığına dair tasdikli karar)
 10. Malülün SGK tarafından sigortalılık tescil kaydının bulunup bulunmadığına dair belge, (SSK Bağ-kur ve Emekli Sandığından ayrı ayrı olmak üzere)
 11. Malülün tescil kaydı varsa hizmet dökümü (SSK Bağ-kur ve Emekli Sandığından ayrı ayrı olmak üzere)
 12. Malülün kaza tarihindeki ve güncel tarihli gelir durumunu gösterir belge aslı (öğrenci ise öğrenci belgesi-maaşlı çalışıyor ise maaş bordrosu- kendi namına çalışıyor ise ticaret sicil gazetesi, yıllık gelir vergisi beyannamesi ve tahakkuk fişi, vergi levhası, şirket ortağı ise yıllık kurumlar vergisi beyannamesi tahakkuk fişi( yıl bitmeden malüliyet olursa geçici vergi beyannameleri)
 13. İş kazası ise; SGK tarafından malüle gelir bağlanıp bağlanılmadığına dair belge
 14. Bağlanan gelir var ise gelirin, iş kazası kolunda bağlanıp bağlanmadığı ve rücuya tabii olup olmadığına dair SGK’dan alınacak belge aslı
 15. İş kazası ise; gelir bağlanmadı ise başvuru halinde bağlanıp bağlanılmayacağı ve bağlanılması halinde rücuya tabii olup olmadığına dair SGK’dan alınacak belge aslı
 16. Malülün kaza sonrası kaldırıldığı ilk hastane tarafından düzenlenen genel adli muayene formu aslı (hastane tasdikli)
 17. Malülün kimlik fotokopisi
 18. Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış, ilgili yönetmeliğe uygun, net tüm vücut fonksiyon kaybını gösterir (%) ‘ Sağlık Kurulu Raporu’ aslı
 19. Uygulanan tıbbi tedaviye dair; hastane tasdikli tedavi evrakları, ameliyat raporları ve epikrizler.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.