Dahili Dava Dilekçesi Örneği

Ara 12, 2017 | Medeni Usul Hukuk Muhakemesi

Dahili Dava Dilekçesi Örneği

DAHİLİ DAVALI DİLEKÇESİ -1-

ADANA 1.İŞ  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 DOSYA NO :

                                                                                
DAVACI                    :

VEKİLİ                      : Av. 

DAVALILAR            :

VEKİLİ                      : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana

Davaya Katılması İstenen : ……………… LTD.ŞTİ.

ADRES                      : 

KONU                        :  X tarihli ara kararın yerine getirilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

1-) Dava dilekçesinde davalı olarak gösterilmiş bulunan kişilerle, yukarda adı ve adresi belirtilen ve davaya dahil edilmesi istenilen şirket arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğu, yürüyen yargılama sırasında anlaşılmıştır. 

2-) Sözü edilen şirketin davaya dahil edilmemesi halinde, yargılamanın eksik yapılacağı ve verilecek kararın yanlış olacağı anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle, yukarda adı ve adresi yazılı kişinin davaya dahil edilmesini istemek mecburiyeti doğmuş bulunmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER : 1086 S. K. m. 53, 58 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, istemimizin kabul edilerek, adı ve adresi belirtilen şirketin davaya dahil edilmesine ve gerekli tebligatın yapılmasına karar verilmesi saygı ile arz ve talep olunur.

                                                                                                                                                         Davacı Vekili 

                                                                                                                                                Av. 

DAHİLİ DAVALI DİLEKÇESİ -2-

 Adana ( ) İş Mahkemesi

Sayın Hakimliği’ne

DOSYA NO                :                                

DAHİLİ DAVA ve MADDİ HATA

DÜZELTME DİLEKÇESİ

SUNAN (DAVACILAR)                     : MERNİS Adresine tebligat yapılması talepli.

                                                                             

KONU                                                : X tarihli ara kararı gereği mirasçıların davaya dahil edilmesi ve maddi hataların düzeltilmesidir.

AÇIKLAMA

Müvekkillerin murisi ……. davalıların murisine ait köşkte bahçıvan ve bekçilik yapmıştır. İş akdi, müvekkilimizin hastalığı ve nihayetinde ölümü nedeniyle sona ermiştir.

MADDİ HATA DÜZELTİLMESİ

  1. Köşk olan işyerinin sahibi dosyaya celbedilen tapu kaydından da anlaşılacağı üzere ……. Bu nedenle dava dilekçemizde ……. Varisleri” şeklinde yazdığımız işyeri (köşk) sahibi adını “…….“ olarak düzeltiyoruz.
  2. Yine, “DAVALILAR” bölümünde 3 numaralı davalı adını sehven “….” olarak yazmışız. Bu davalının adını da, veraset ilamında yazdığı şekilde “ …… olarak düzeltiyoruz.

DAHİLİ DAVALILAR

Daha önce dosyaya sunduğumuz İstanbul Anadolu 17. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin E. 2013/…., K. 2014/… sayılı veraset ilamına göre -müvekkil davacıların murisinin işvereni, işyeri olan köşkün maliki- ………..’nın mirasçıları;

Buna göre, dava dilekçemizde davalı olarak göstermediğimiz ……… ve ……….yı davaya dahil ediyoruz.

SONUÇ ve TALEP          : Dava, dahili dava ve Delil listesinin dahili davalılara da tebliğini talep ederiz. Saygılarımızla. tarih

Dahili Dava Dilekçesini Sunan

Davacı Vd. Vekilleri

Av.

EKİ                             :

1-İki adet dava dilekçesi

2-İki adet dahili dava dilekçesi

3-İki adet delil listesi

DAHİLİ DAVALI DİLEKÇESİ -3-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO   : E.

DAVACI       :

DAVALILAR:

DAVAYA DAHİL

EDİLECEKLER:

KONU           : Davalı …’nın 19/03/2019 tarihinde vefat etmesinden dolayı mirasçılarının davaya dahil edilmesi istemlidir.

AÇIKLAMALAR    :

Sayın Mahkemenizde görülmekte olan …. E. Sayılı davada davalı … 19/03/2019 tarihinde vefat etmiştir.

Tarafımızca davalı …’nın veraset ilamı çıkartılmış olup dilekçe ekinde Sayın Mahkemeye sunmaktayım.

Davalı ….’nın veraset ilamında belirlenen yasal mirasçılarının DAVAYA DAHİL EDİLMESİ gerekmiştir. Bu nedenlerle yukarıda adı – soyadı ve tc kimlik numaraları verilen ….’nın mirasçılarının davaya dahil edilmesi gereği hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda belirtilen nedenlerle; davalı muris ….’nın mirasçılarının DAVAYA DAHİL EDİLMESİNE, dava dilekçelerinin – duruşma zaptlarının – bilirkişi raporlarının ve diğer belgelerin davalı muris ….’nın mirasçılarına tebligat yapılarak DAVAYA DAHİL EDİLMESİNE karar verilmesini Saygılarımla arz ederim.16/05/2019

Ek – … Sulh Hukuk Mahkemesi E. K …’nın veraset ilamının aslı

DAVACI

Davaya Dahil Edilme Dilekçesi(Sulh Hukuk) -4-

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NUMARASI        : 2019/  E.

DAVACI (ÖLEN)               :

DAVALI                               :

DAVAYA DÂHİL EDİLMESİ

İSTENEN ŞAHISLAR       :

VEKİLLERİ                         : 

KONU                                   : Ölen  Davacı ……………. ’ın Veraset İlamının Sunulması ile Mirasçılarının Davaya Dâhil Edilmesi Talebinden İbarettir.

AÇIKLAMALAR                :

Sayın Mahkemenizde yargılaması devam eden ……….. Esas numaralı yargılama dosyasında Davacı ………..  04.04.2020 tarihinde öldüğü ekte sunmuş olduğumuz veraset ilamına istinaden ………….  mirasçılarının davaya dâhil edilmesi gereği hâsıl olmuştur.

 

NETİCE-Î TALEP               : Yukarıda açıklanan nedenlerle, istemimizin kabul edilerek yukarıda isimleri belirtilen ……….’a  ait veraset ilamına istinaden mirasçısı konumundaki kişilerin davaya dahil edilmelerine ve adreslerine dava dilekçeleri ile beraber tebligatın yapılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ederiz. tarih

 

EK                                          :

  • Adana Sulh Hukuk Mahkemesi’nin . tarih ve . E. – …. Sayılı Veraset İlamına
  • Ölüm Belgesi
  • Vekaletname

                                                                                                             Davacılar Vekili

NOT: Bilindiği üzere; tapu iptal tescil davaları kayıt maliki ya da malikleri aleyhine açılır. Öte yandan usul hukukumuzda dahili dava şeklinde bir müessese bulunmayıp, bir kimseye dahili dava yoluyla taraf sıfatı verilmesi mümkün değildir. Islah suretiyle dahi tarafın değiştirilemeyeceği genel usul kuralıdır.(İlgili Yargıtay kararı)

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.