Cumhuriyet savcısına Tebligat Kanununun md 43 hükmüne uygun şekilde duruşma günü tebliğ edilmelidir- Yargıtay Kararı

Cumhuriyet savcısına Tebligat Kanununun md 43 hükmüne uygun şekilde duruşma günü tebliğ edilmelidir

“Dava, Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi hükümlerine göre, çocuğun mutat meskeninin bulunduğu ülkeye iadesine ilişkin olup, sözleşmeye göre belirlenen merkezi makam adına mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından davaname ile açılmıştır.

Sözleşme ile merkezi makamlara yüklenen yükümlülükler (Sözleşme md. 7) ve sözleşmenin uygulanmasını sağlamaya yönelik usul ve esasları düzenleyen 04.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5717 sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanım hükümleri gözetildiğinde (md. 7/2, 9/1, 17/2) davanın merkezi makam adına mahalli Cumhuriyet savcısının katılımı ve huzuru ile görülmesi zorunludur.

Cumhuriyet savcısına Tebligat Kanununun 43. maddesine uygun şekilde duruşma günü tebliğ edilmemiştir. Duruşma gününün Cumhuriyet savcısına Tebligat Kanununun 43. maddesine uygun şekilde tebliğ edilerek duruşmaya katılımı sağlanmadan hüküm kurulması doğru görülmemiştir.” (Y2HD, 30.04.2013, E. 2013/8292, K. 2013/12129)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 30 Nisan 2020 14:02

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.