Cumhuriyet Savcılığınca açılan sonradan evlenme yoluyla kurulan soybağına itiraz davası aile mahkemesinde görülmelidir- Yargıtay Kararı

Cumhuriyet Savcılığınca açılan sonradan evlenme yoluyla kurulan soybağına itiraz davası aile mahkemesinde görülmelidir

Çocuklar evlilik dışında doğmuş, ana ve baba sonradan 11.8.1998 tarihinde evlenmişlerdir.

Baba Yavuz 11.5.2006 tarihinde ölmüş, çocuklar Yavuz’un ölümünden sonra analarının bildirimi üzerine 28.9.2006 tarihinde Yavuz’un “evlilik” hanesine tescil edilmişlerdir.

Evlenme tarihinde yürürlükte olan 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nin 247. maddesi gereğince “evlilik haricinde doğan çocukların nesebi ana babanın birbirleriyle evlenmesiyle kendiliğinden sahih olur.” Bu hüküm 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 292. maddesine alınmıştır. Bu madde gereğince de, “evlilik dışında doğan çocuk, ana ve babasının birbirleriyle evlenmesi halinde kendiliğinden evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tabi olur.”

Nüfus memurluğuna evlenme sırasında veya evlenmeden sonra çocuğun bildirilmemiş olması, evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tabi olmasını engellemez. (TMK. m.293/2) Gerçekleşen bu hukuki duruma göre, Cumhuriyet Savcılığınca açılan dava; sonradan evlenme yoluyla kurulan soybağına itiraza (TMK. m.294/1) ilişkin olup, Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından kaynaklanmaktadır. 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 5133 sayılı Kanunla değişik 4/1. maddesi; Türk Medeni Kanununun üçüncü kısmı hariç ikinci kitabından (m. 118-395) kaynaklanan bütün davaların aile mahkemesinde bakılacağını hükme bağlamıştır.

Şu halde davaya bakmakla aile mahkemesi görevlidir. Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olup, bu yönde bir itiraz olup olup olmadığına bakılmaksızın yargılamanın her safhasında hakim tarafından kendiliğinden gözetilmesi zorunludur. Öyleyse görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasının incelenmesi ve yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 19.01.2011, E. 2009/20512, K. 2011/360.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 2 Mayıs 2020 22:37

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.