Cumhuriyet Savcılığına Koşullu Salıverilme Başvurusu

Cumhuriyet Savcılığına Koşullu Salıverilme Başvurusu

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

KOŞULLU SALIVERME

TALEP EDEN:

VEKİLİ:

T.Konusu                :Hükümlü olan müvekkil hakkında X tarihli 671 sayılı kanun hükmünde kararname ile getirilen hükümler çerçevesinde  koşullu salıverme hükümlerinin uygulanmasını  talebini ihtiva eder.

AÇIKLAMALAR:

Müvekkilim …. … Ağır Ceza Mahkemesinin …. Esas ve … Karar sayılı kararı ile 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, söz konusu  karar  Yargıtay 5. Dairesinin … tarihli … esas ve … karar sayılı kararı ile onanıp aynı tarihte kesinleşmiştir.Bu nedenle müvekkilimin cezası  infaz safhasına gelmiştir.

X  tarihli 671 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 32. maddesi uyarınca yapılan 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunda yapılan değişikliklerle 5275 sayılı kanunun 105/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan bir yıllık süre iki yıllık olarak, 107. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan üçte ikilik oran yarısı olarak değiştirilmiştir. Müvekkil hükümlü söz konusu değişikliklerle koşullu salıvermenin şartlarını sağladığından hakkında söz konusu hükümlerin uygulanarak müvekkilin şartlı tahliyesine karar verilmesi hususunda makamınıza başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

SONUÇ VE TALEP   :

Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle müvekkilim  ….nin koşullu salıvermeden faydalanarak  tahliyesine karar verilmesini  saygıyla arz ve talep ederim.

Talep Eden Vekili

                                                                   Av.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 01:29

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.