Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZI

CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZI NASIL OLUR?

Yargıtay ceza dairelerinin vermiş olduğu kararlar hakkında gidilebilen bir kanun yoludur. Ceza dairelerinin temyiz incelemesi sonucu vermiş olduğu kararlar hakkında bu kanun yoluna başvurmak mümkündür. Ceza dairesinin hangi kararları hakkında bu itiraz yoluna gidilebileceği konusunda kanunda açık düzenleme yok­tur.

Kanun koyucu itirazın sebeplerini belirtmemiştir. Daire kararlarında hukuki yanlışlık ve hatalar yapıldığı gerekçesiyle bu yola başvurmak mümkündür.

Kanun koyucu dairenin hangi kararlan hakkında kanun yoluna gidilebileceğini göstermemiştir. Fakat itiraz olağanüstü bir ka­nun yoludur. Dairenin esastan ret (onama) kararı kesindir. Bozma ve ıslah kesin değildir. Bu yüzden sadece onama kararları hakkında bu kanun yoluna gidilebilmesi gerektiğini savunanlar bulunmaktadır.

İTİRAZ SÜRESİ

Sanığın aleyhine başvurularda süre otuz gündür. Otuz günlük süre, Yargıtay ilamının Başsavcıya verilme­si tarihinden itibaren başlar. Süre sınırlaması sanığın aleyhine yapılacak itirazda geçerlidir (CMK md 308). Sa­nığın lehine yapılan başvurularda süre sınırı yoktur.

Bu kanun yoluna gitme yetkisi sadece Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına tanınmıştır. Yargıtay Cumhu­riyet Başsavcısı re’sen veya istem üzerine itiraz başvurusunda bulunabilir (CMK md 308).

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 01:57

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.