Çocuklar görüş ve düşüncelerini açıklama olgunluğuna erişmişse velayetleriyle ilgili kendilerine danışılması gerekir- Yargıtay Kararı

Çocuklar görüş ve düşüncelerini açıklama olgunluğuna erişmişse velayetleriyle ilgili kendilerine danışılması gerekir

Babamn yanmda olduğu anlaşılan tarafların ortak çocuğu Meltem 1999 doğumludur. îç hukukun bir parçası haline gelen Çocuk Haklarına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 3 ve 6 ile Birleşmiş Milletler Çocuk Haklan Sözleşmesinin 12. maddesine göre velayete tabi idrak çağındaki çocuklann kendilerini ilgilendiren konularda görüşünün alınması ve görüşlerine gereken önemin verilmesini öngörmektedir.

İdrak çağında olan ortak çocuk Meltem’in anılan hükümler doğrultusunda görüşünün alınması, gerektiğinde bu konuda uzman incelemesi de yaptırılarak, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken; bu çocuğun velayeti konusunda yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 13.09.2011, E. 2010/13203, K. 2011/13282.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 23 Nisan 2020 01:13

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.