Çocukla Kişisel İlişkinin(Şahsi Münasebetin) Yeniden Düzenlenmesi (Kaldırılması-Sınırlandırılması)

Tem 27, 2019 | Çocukla Kişisel İlişki

Çocukla Kişisel İlişkinin(Şahsi Münasebetin) Yeniden Düzenlenmesi

TMK-m.324’te kişisel ilişkinin sınırlarından bahsedilmiştir. TMK-m.324/f.2, bu sınırların aşılması halinde hakime, kişisel ilişki kurma hakkını reddetme imkanı vermiştir. Bu durumda Kişisel ilişki hususunda verilen Sonuç olarak, kişisel ilişki kurma hakkının reddi, henüz kişisel ilişki düzenlenmeden önce gündeme gelirken; kişisel ilişki kurma hakkının alınması, kişisel ilişkinin düzenlenmesinden sonraki aşamalarda gündeme gelmektedir.

Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesinin Anlamı

TMK-m.324/f.2’de geçen “kişisel ilişki kurma hakkının alınması” ifadesi, “Çoğu yapmaya yetkili olan azı yapmaya da yetkilidir” ilkesi de bunu gerektirir; yani kişisel ilişkiyi Ayrıca, ÇKİKDAS-m.4/f.2’de çocuğun yararının gerektirmesi durumunda kişisel ilişkinin kısıtlanabileceği yahut buna engel olunabileceği belirtilmiştir. Buradan hareketle de kişisel ilişki kurma hakkının alınmasının yerine kısıtlanmasının mümkün olduğu görülmektedir. AKHK-m.5/ç’de ise çocuğa karşı Her ne kadar bu Bu noktada, kişisel ilişki kurma hakkının alınması kavramı kapsamında kullandığımız kavramları da açıklamak gerekmektedir. İlk olarak, kişisel ilişkinin kaldırılması kişisel ilişki kurulmasına tamamen son verilmesi anlamına Kişisel ilişkinin askıya alınması ise kişisel ilişkinin geçici bir süre için kaldırılmasını, kişisel ilişki kurulmasının bir süreliğine ertelenmesini Sonuç olarak, TMK-m.324/f.2’deki “kişisel ilişki kurma hakkının alınması” kavramı geniş yorumlanmak; kişisel ilişkinin kaldırılmasına indirgenerek ele alınmamalıdır. Bu sebeple burada, kişisel ilişki kurulmasına dair verilen karardan sonra TMK-m.324’te bahsedilen sebeplerin meydana gelmesi halinde, “kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi” kavramının kullanılmasının daha uygun olduğu düşünülebilir.

Burada TMK-m. 183’e de değinmek gerekmektedir. TMK-m.183 u, her ne kadar velayete ilişkin açıklamalarımızda incelemiş olsak da , bu madde velayete özgü bir “Durumun Değişmesi” başlığını taşımaktadır ve boşanmanın çocuklara ilişkin sonuçları bakımından, sonradan durumun değişmesi karşısında nasıl bir yol izleneceğini göstermektedir. TMK-m. 183, anne veya babanın başka biri ile evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni meydana gelen olguların zorunlu hale getirmesi durumunda hakimin,re sen veya anne ya da babanın talebi üzerine gerekli tedbirleri alabileceğini belirtmiştir. Bu “gerekli” tedbir, kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi; yani sınırlanması, askıya alınması, değiştirilmesi yahut kaldırılması şeklinde olabilir.

TMK-m.324/f.2’de de diğer önemli sebeplerin varlığı halinde de hâkimin kendisine verilen yetkileri kullanabileceği belirtildiğine göre, bu diğer önemli sebeplere TMK-m.l83’te belirtilen nedenlerin dahil edilemesi yönünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Zira diğer önemli sebepler, kapsamı sınırlanmış olmayan, Açıklanan sebeplerle, kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi Belirtilmelidir ki velayete Velayete MK-m.183 uyarınca, velayete TMK-m.183’te örnek olarak verilen son çocukla kişisel ilişki kurma hakkı, ölümle beraber sona ermiş olacaktır. Ancak velayete Belirtmek gerekir ki TMK-m.324 gibi, TMK-m.183 de yeniden Kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesinde kişisel ilişki kurma hakkı olan kişinin kusurunun olup olmaması ise önemli değildir. Önemli olan, TMK-m.324 ve TMK-m.183 çerçevesinde gerekli koşulların oluşmuş olmasıdır.

Belirtilmelidir ki yeniden Doktrinde bir görüş, hakimin TMK-m.324/f.2’deki yetkilerini kullanabilmesi için çocuğun yararı tehlikeye girdiğinde bu tehlikenin başka yollardan savuşturulamıyor olması şartını aramaktadır. Yani bu görüşe göre, kişisel ilişki hakkının reddi veya alınması son çare olmalı, ebeveynler çocuklarını görmekten mahrum bırakılmamalıdır. Tehlikenin başka yollardan giderilmesine örnek olarak kişisel ilişki kurulma sıklığı veya süresinin eskiye oranla azaltılması ve kişisel ilişki kurulmasının Ancak biz, kişisel ilişki kurma hakkının alınması kavramını geniş yorumladığımız ve bu Özetle, kişisel ilişki kurulmasına dair verilen karardan sonra TMK-m.324 veya TMK-m.183 kapsamında gerçekleşen ve çocuğun yararını tehlikeye sokan bir Ancak Son olarak, yeniden Kişisel ilişki kurma hakkı olan kişinin yanında velayetin bırakıldığı tarafın da yeniden Yeniden Bu davada Görevli ve Yetkili Mahkeme

Görevli mahkeme Bu Adana Avukat Saim İncekaş -Çocukla Kişisel İlişki Avukatı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Çocukla Kişisel İlişkinin(Şahsi Münasebetin) Yeniden Düzenlenmesii

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.