Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Talebi

ADANA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO               :

DAVALI                    :

VEKİLİ                     :

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

KONU                       :

AÇIKLAMALAR    :

Davacı yanca Sayın Mahkemeniz nezdinde iş bu dosya ile boşanma davası ikame edilmiştir. Taraflar boşanma davası süresince ayrı yaşamakta olup müşterek çocuklar anne yanında yaşamaktadır.

TMK Madde 169 gereği” Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri resen alır.”

TMK Madde 323 – “Ana ve babadan her biri, velayeti altında bulunmayan veya kendisine bırakılmayan çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptir.” Ancak iş bu davada Sayın Mahkemece müvekkilimiz ve müşterek çocuklar arasında kişisel ilişki tesisine ilişkin bir karar verilmemiştir.

Müvekkilimiz çocukları ile görüşmek istemişse de davacı tarafından bu isteği gerekçe gösterilmeksizin reddedilmiştir. Müvekkilimiz çocuklarından, çocuklar ise babalarından mahrum bırakılmaktadır. Bir çocuğun sağlıklı gelişimi açısından anneye olduğu kadar babaya da ihtiyaçları bulunmaktadır.

Bu sebeple müvekkilimizin müşterek çocuklar ve ile  kişisel ilişkisinin düzenlemesi ve her hafta sonu, her ay bir hafta kesintisiz olmak üzere görüşebilmesi amacıyla şahsi ilişki kurulmasını talep etmekteyiz.

SONUÇ VE İSTEK :

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebepler ile; Müvekkilimiz baba ile müşterek çocuklar arasında her hafta sonu ve her ay bir hafta kesintisiz olmak üzere kişisel ilişki kurulmasına,

Sayın Mahkeme aksi kanaatte ise müşterek çocuklar ile müvekkilimizi mağdur etmeyecek koşul ve zamanlarda kişisel ilişki kurulmasına karar verilmesini saygılarımıza arz ve talep ederiz. tarih

Davalı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 20:40

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.