Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Ne Demektir?

Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Ne Demektirr

Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Ne Demektir

Tanım: Çocukla kişisel ilişki kurulması, çocuğun, düzenli olarak birlikte yaşamadığı ebeveyni ve kendisi ile aile bağı bulunan diğer kişilerin yanında belli bir süre ile kalmasını, bu kişilerle görüşmesini ve kendisi ile bu kişiler arasındaki her türlü iletişimi ve bilgi aktarımını ifade eder.

Bir diğer tanım: Kişisel ilişki, velayet hakkına sahip olmayan ya da çocuk kendisine bırakılmayan ana, baba ve üçüncü kişiler ile çocuk arasında çocuğun yüksek yararına uygun olarak kurulan, belirli zamanları birlikte geçirme, birbirlerini görme, duygu ve düşüncelerini paylaşma, aralarında sevgi bağı kurma ve bu sevgi bağını devam ettirmeye yönelik ilişkidir.

Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere çocukla kişisel ilişki kurulması esasen, çocukla görüşmek ve onunla vakit geçirmek, çocuğun hayatındaki gelişmelerden haberdar olmak; kısacası, onunla iletişim halinde olmak anlamına gelir.(1)

Çocukla kişisel ilişki kurulması çocukla sadece yüz yüze görüşülmesi anlamına gelmemekte; bir iletişim aracı (telefon, internet, mektup gibi) vasıtasıyla görüşülmesini de kapsamaktadır. Ayrıca, çocukla kişisel ilişki kurulması, sadece sözel iletişim kurulması ile sınırlı değildir; çocukla birlikte yapılan aktiviteleri de kapsamaktadır.

Tesadüfi karşılaşmaların kişisel ilişki kapsamına girip girmediği ise doktrinde tartışmalıdır. Bir görüşe göre çocukla tesadüfen karşılaşılması, kişisel ilişki kapsamında değerlendirilmemelidir. Diğer bir görüşe göre ise tesadüfi karşılaşmalar da kişisel ilişki kapsamına girer. Tesadüfi karşılaşmalar hukuki bir terim olan çocukla kişisel ilişki kurulmasının kapsamına alınmamalıdır; zira ileride açıklanacağı üzere, kişisel ilişki kurulması ya mahkeme kararına ya da TMK-m.326/f.3 uyarınca, velayete sahip olan yahut çocuğun bırakıldığı kişinin rızasına dayanır; tesadüfi bir duruma dayanmaz.

Kişisel İlişki Diğer Eş ve Çocuk İçin Bir Haktır

Velayet taraflardan birisine verilince diğer taraf ile çocuk arasında kişisel ilişki kurulmalıdır. Bu durum, soybağının doğal bir sonucudur . Kişisel ilişki tesisi hem çocuk için hem de velayet hakkı kendisine verilmeyen taraf için bir haktır.(2)

Evlilik Dışı Doğan Çocukla Diğer Eş Arasında Kişisel Görüş Tesis Edilmelidir

Evlilik dışında doğan çocuğun velayeti anaya aittir. Çocuk ile baba arasında soybağı kurulduktan sonra baba ile çocuk arasında uygun bir kişisel ilişki tesisi edilmelidir.(3)

Kaynak:

  1. Ana ve babadan her biri, velayeti altında bulunmayan veya velayeti kendisine bırakılmayan çocuk ile kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptir (TMK md. 323).
  2. “… Çocukla ana baba arasında düzenli kişisel ilişki kurulması ve bu ilişkinin sürdürülmesi çocuk için bir hak olduğu gibi, ana ve baba için de bir haktır. Kişisel ilişki kurulmasından beklenen amaç çocukla ebeveynleri arasında aile bağlarını geliştirmek ve bu suretle çocuğun sağlıklı gelişimini sağlamaktır. Bu sebeple kişisel ilişki analık ve babalık duygusunu tatmin edecek nitelikte olmalıdır. Kişisel ilişkiye dair ilamlar maddi anlamda kesin hüküm niteliğinde olmayıp koşulların değişmesi halinde yeniden düzenlenmesi her zaman istenebilir. Baba ile çocuk aracında kurulan kişisel ilişki uzun ve çocuğun menfaatine aykırıdır. Çocuk ile baba arasında çocuğun yaşı gözetilerek daha uygun süreli kişisel ilişki kurulmak üzere hükmün bozulması gerekmiştir. …”. Yargıtay 2. HD„ 08.12.2016, E. 2016/24458, K. 2016/15752.
  3. “… Kabule göre de; babalık hükmü ile davalı baba ve çocuğu arasında soybağı ilişkisi kurulmuş olup, velayeti annede olan çocukla davalı baba arasında uygun bir kişisel ilişki tesis edilmemesi de doğru değildir. Yargıtay 2. HD„ 15.04.2013, E. 2013/7165, K. 2013/10689.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.