Duygusal Şiddet Nedeniyle Boşanma

Çocuk yapma konusunda tedaviden kaçınmaya ilişkin olarak bir delil bulunmamakta ise boşanmaya bu sebeple karar verilemez- Yargıtay Kararı

Çocuk yapma konusunda tedaviden kaçınmaya ilişkin olarak bir delil bulunmamakta ise boşanmaya bu sebeple karar verilemez

Toplanan delillerden, davalı kadının çocuk yapma yeteneğinin olmadığını evlenmeden önce gizlediği kanıtlanamadığı gibi; çocuk yapma konusunda tedaviden kaçındığına ilişkin olarak da bir delil bulunmamaktadır. Boşanma davalarında boşanma isteğinin davalı tarafından kabul edilmiş olması da tek başına sonuç doğurmaz; (TMK. md. 184/3). Türk Medeni Kanunu 166/1-2. maddesi gereğince boşanmaya karar verebilmek için, davalının en azından az bile olsa birliğin temelinden sarsılmasına etken olan kusurlu davranışı kanıtlanmış olmalıdır. Açıklandığı gibi, davalı kadının herhangi bir kusurlu davranışı kanıtlanamamıştır. Aksine, toplanan delillerden eşine fiziksel şiddet uygulayan, onu aşağılayan davacı koca evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda tamamen kusurludur. O halde davanın reddine karar vermek gerekirken; yazılı şekilde boşanma ve fer’ilerine hükmedilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 19.07.2011, E. 2010/12049, K. 2011/12655.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 16 Mart 2020 21:03

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.