Çocuk için takdir edilen tedbir nafakası çocuğun teslimi tarihinden itibaren geçerlidir- Yargıtay Kararı

Çocuk için takdir edilen tedbir nafakası çocuğun teslimi tarihinden itibaren geçerlidir

Müşterek çocuk için davacı anne yararına takdir edilen tedbir nafakasının çocuğun anneye teslimi tarihinden itibaren geçerli olacağının anlaşılmasına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına (Y2HD, 15.06.2011, E. 2010/9715, K. 2011/10572.)

Çocuk için takdir edilen tedbir nafakası çocuğun teslimi tarihinden itibaren geçerlidir

Toplanan delillerden tarafların müşterek çocukları Medeni’nin davalı-davacı kadının açtığı tedbir nafakası dava tarihinden itibaren babaannesi yanında kaldığı, Zübeyde’nin ise anne yanında olduğunun anlaşılmasına karşılık diğer çocukları Resul ve Servet’in dava tarihinde babaanne yanında iken sonradan anne yanına geldikleri anlaşılmaktadır.

O halde; çocuklardan Medeni için tedbir nafakası isteminin reddi ile çocuklardan Servet ve Resul’un anne yanına geliş tarihleri belirlenerek; Servet ve Resul’un anne yanında kalmaya başladıkları tarihten geçerli ve çocuklardan Resul’un ergin olduğu tarihe kadar tedbir nafakası verilmesi gerekirken; yazılı şekilde karar verilmiş olması; isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 02.06.2011, E. 2010/8582, K. 2011/9763.)

Çocuk için takdir edilen tedbir nafakası çocuğun teslimi tarihinden itibaren geçerlidir

Dava açıldığı sırada müşterek çocuklar Berkay ve Aleyna’nın davalı baba yanında bulunduğu dosya içindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. O halde müşterek çocukların fiilen anneye teslim edildiği tarih belirlenerek bu tarihten itibaren nafakaya hükmedilmesi gerekirken, dava tarihinden itibaren tedbir nafakasına hükmedilmesi
doğru görülmemiştir. (Y2HD, 18.05.2011, E. 2010/8003, K. 2011/8705.)

Çocuk için takdir edilen tedbir nafakası çocuğun teslimi tarihinden itibaren geçerlidir

Velayete anneye verilen tarafların müşterek çocuğu Ahmet Enes’in dava tarihinden itibaren davalı baba yanında kaldığı anlaşıldığı halde, bu çocuk yararına anneye teslim tarihinden itibaren tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken 10.6.2010 tarihinden itibaren tedbir nafakasına hükmedilmesi doğru görülmemiş ise de bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir. (HUMK.md.438/7) Sonuç: Temyiz edilen kararın yukarıda 2. bentte açıklanan nedenlerle gerekçeli kararın hüküm bölümünün 5. bendindeki “tarafların müşterek çocukları Ahmet Enes Ayyarkm, Ayşe Funda Ayyarkm, Mehmet Ali Ayyarkm için aylık ayrı ayrı 150’şer TL. tedbir nafakasının 10.6.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere davalıdan alınarak davacıya verilmesine” cümlesinden “X” sözcüklerinin çıkartılarak, bu cümleden sonra gelmek üzere “müşterek çocuk X için anneye teslim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 150 TL. tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine” sözcüklerinin eklenerek hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, temyize konu diğer bölümlerinin ise 1. bentte açıklanan nedenlerle onanmasına (Y2HD, 12.04.2011, E. 2011/5079, K. 2011/6545.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 10 Nisan 2020 12:28

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.