Çocuk görüşlerini açıklayacak yaş ve olgunluğa erişmemişse geri dönmek istemediğini açıklaması sonuca etkili değildir- Yargıtay Kararı

Çocuk görüşlerini açıklayacak yaş ve olgunluğa erişmemişse geri dönmek istemediğini açıklaması sonuca etkili değildir

1980 tarihli La Haye Sözleşmesine göre, mutad meskenleri ülkesine iadesi talep edilen çocuklar Yasin 05.03.2004 , Kader ise 29.06.2005 doğumlu olup, annelerinin velayeti altındadırlar.

Her iki çocuğun da, anne tarafından anneanneleriyle birlikte tatil amacıyla Türkiye’ye gönderildiği, görme ve ziyaret için babaanne ve büyükbabanın yanma götürüldüklerinde, bu kişiler tarafından alıkonulduğu ve 01.08.2010 tarihinde izin süreleri bittiği halde, Hollanda’ya gönderilmedikleri toplanan delillerden anlaşılmaktadır.

Davalıların çocukları Türkiye’de alıkoymaları annenin çocukları üzerindeki velayet hakkının ihlali suretiyle gerçekleştiğinden hukuka aykırıdır (Söz.md.3).

Çocuklar, görüşlerinin göz önünde bulundurulmasının uygun olacağı bir yaş ve olgunluğa erişmediklerinden geri dönmek istemedikleri yönündeki istekleri sonuca etkili değildir.

Geri dönmelerinin çocukları fiziki veya psikolojik bir tehlikeye maruz bırakacağı veya başka bir şekilde müsamaha edilemeyecek bir duruma düşüreceği yolunda ciddi bir risk olduğuna ilişkin bir delil ve olgu da bulunmamaktadır.

İade isteğinin reddini gerektiren sözleşmedeki hiç bir sebep olayda gerçekleşmemiştir. O halde, iade talebinin kabulü ile çocukların mutad meskenleri ülkesinde anneye teslimine karar verilmesi gerekirken, yasal olmayan gerekçe ile isteğin reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 14.12.2011, E. 2011/10673, K.2011/22032.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 30 Nisan 2020 14:16

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.