Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Çocuk davadan sonra doğmuşsa dava tarihinden itibaren tedbir nafakası verilemez- Yargıtay Kararı

Çocuk davadan sonra doğmuşsa dava tarihinden itibaren tedbir nafakası verilemez

Müşterek çocuk Naz’ın davadan dört ay sonra, 1.12.2009 tarihinde dünyaya geldiği dikkate alınarak tedbir nafakasının doğum tarihinden geçerli olmak üzere takdir edilmesi gerekirken dava tarihinden itibaren tedbir nafakasına hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. Ancak bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmez. Açıklanan nedenle kararın düzeltilerek onanması Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438. maddesine uygun düşer. Sonuç: Temyiz edilen kararın hüküm bölümünün 3 nolu bendinde “dava tarihinden geçerli olmak üzere ..” kelimelerinin çıkarılmasına, yerine “doğum tarihi 1.12.2009 tarihinden geçerli olmak üzere; sözlerinin yazılmasına, kararın bu düzeltilmiş şekliyle onanmasına (Y2HD, 13.09.2011, E. 2010/13092, K. 2011/13239.)

Çocuk davadan sonra doğmuşsa dava tarihinden itibaren tedbir nafakası verilemez

Müşterek çocuk Selin Naz dava açıldıktan sonra 5.4.2008 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu durum nazara alınmadan küçüğe dava tarihinden başlayacak şekilde tedbir nafakası takdiri doğru bulunmamış ise de, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün bu yönden düzeltilerek onanması gerekmiştir.(HUMK. md.438/7)

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen nedenlerle gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 3 nolu bendinde yazılı “müşterek çocuk için cümlesinden sonra “5.4.2008 tarihinden geçerli olmak üzere ” cümlesinin eklenerek hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen nedenlerle onanmasına (Y2HD, 13.10.2011, E. 2010/13129, K. 2011/15631.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 10 Nisan 2020 17:54

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.