Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Çocuk, baba yanında kalıyorsa anne yararına tedbir nafakasına hükmedilemez- Yargıtay Kararı

Çocuk baba yanında kalıyorsa anne yararına tedbir nafakasına hükmedilemez

Tarafların ortak çocuğu 1994 doğumlu Sinem’in duruşmalar aşamasında davalı baba yanında kaldığının belirlenmesine karşılık; bu çocuk için dava tarihinden geçerli olarak davacı anne yararına tedbir nafakasına hükmedilmiş olması doğru olmamıştır.

Ancak bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden; hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanmasına (HUMK. md.438/7) karar vermek gerekmiştir. Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2.bentte gösterilen nedenle tedbir ve iştirak nafakasına ilişkin hüküm fıkrasının (5) nolu bendinin hüküm fıkrasından tamamen çıkarılmasına, yerine hüküm fıkrasının (5) nolu bendi olarak “ortak çocuk 13.09.2000 doğumlu Murat Kubilay Çetin için dava tarihinden hükmün kesinleşmesine kadar aylık 100 TL tedbir nafakasının hükmün kesinleşmesinden geçerli olacak şekilde ortak çocuk 18.06.1994 doğumlu Sinem Çetin ve ortak çocuk Murat Kubilay Çetin’in her biri için aylık 100’er TL iştirak nafakasının davalı Mehmet Çetin’den alınıp, davacı Nadiye Çetin’e verilmesine” cümlesinin eklenmesine, hükmün bu bölümünün düzeltilmiş olarak, temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1 .bentte gösterilen nedenlerle onanmasına (Y2HD, 09.06.2011, E. 2010/9481, K. 2011/10237.)

Çocuk baba yanında kalıyorsa anne yararına tedbir nafakasına hükmedilemez

Toplanan delillerden velayeti tedbiren anneye verilen müşterek çocuklardan Tarık’ın 2010 yılında sömestr sırasında baba yanma geldiği ve halen baba yanında kaldığı anlaşılmıştır. Küçük Tarık için baba yanında kaldığı dönem için yararına tedbir nafakasına hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 13.10.2011, E. 2011/1932, K. 2011/15670.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 10 Nisan 2020 13:09

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.