Çocuğun Yurtdışına Çıkarılmasının Engellenmesi Tedbiri/Talebi

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

İHTİYATİ TEDBİR

TALEP EDEN                     :

VEKİLİ                                 :

KARŞI TARAF                   :

TALEP KONUSU               : Karşı Taraf tarafından müşterek çocuk X doğumlu X Yurtdışına kaçırılma ihtimalinin olması nedeni ile Baba X muvafakati olmadan müşterek çocuğun yurtdışına çıkışlarının yasaklanması için İhtiyati Tedbir Kararının verilmesi dileğidir.

AÇIKLAMALAR                : Baba X ve anne X müşterek çocuğu X tarihinde anne tarafından müşterek konutun bir başka erkek ile birlikte terk edilmesi sırasında babanın haberi olmadan götürülmüştür. Görgü tanıklarının beyanına göre evden X isimli kişinin X plakalı aracı ile ayrılmışlardır.

Müşterek Çocuğun sağlığı ve gittiği yer konusunda babanın herhangi bir bilgisi yoktur. Ancak dilekçemiz ekinde sunduğumuz fotoğraflardan ve dekontlardan anlaşılacağı üzere karşı taraf X’ın X ile evlilik dışı ilişkisi bulunduğu, Müvekkil tarafından, tespit edilmiştir.

Aldatma olayının tespit edilmesi üzerine X sabah saatlerinde eve bir not bırakarak anne X müşterek çocuğu da yanına alarak X İle birlikte evi terk ettiği müvekkilin komşuları tarafından da görülmüştür.

Anne X ve X’ün Alman Pasaportuna sahip olmaları nedeniyle yurtdışına çıkmaları kuvvetle muhtemeldir. X yaşayan hiçbir yakın akrabası bulunmamaktadır. Tüm yakınları ve akrabaları X yaşamaktadır. Yine Müşterek çocuğun da hali hazırda pasaportu bulunmaktadır. Bu nedenle çocuğun da yanlarında X götürülmesi durumu mevcuttur.  Müvekkil Babanın endişesi anne X tarafından X kaçırılmasıyla tarafımızdan açılacak Zina Boşanma Sebebine dayalı davanın ve X velayetine ilişkin davanın sürüncemede bırakılacağı yönündedir. Çocuk ile anne ve babanın boşanma aşamasında da görüşebilmesi hem tarafların hem çocuğun hem de gözetilmesi kamusal bir zorunluluk olan “Çocuğun Üstün Yararının” bir tezahürüdür. Anne X Müşterek çocuğu X kaçırmakla bir bakıma müvekkilin açacağı boşanma davasında müvekkili zor duruma da düşürmek istemektedir.

Tedbir kararını takiben süresi içerisinde Müvekkil, Karşı taraf aleyhine TMK md 161 hükmü gereğince Zina Sebebiyle Boşanma Davası ve müşterek çocuk X’ın Velayeti için Velayet Davası açacaktır.

HUKUKİ NEDENLER       : T.M.K, HMK ve ilgili mevzuat

DELİLLER                           :

1- Kimlik Fotokopileri

2- Pasaport Örnekleri

3- Karşı Taraf Anne X ile  X birlikte çekilmiş samimi fotoğrafları

4- X Müşterek konuttan çıkarken arkası dönük çekilmiş Fotoğrafı

5- Karşı Taraf Anne X göndermiş olduğu paralara ilişkin dekontlar (özellikle X tarihli dekont açıklaması)

6- Tanıklar,

7- Bilirkişi incelemesi,

8- Keşif,

ve her tür delil

SONUÇ                                : Yukarıda kısaca açıkladığımız nedenlerle, Karşı X tarafından müşterek çocuk X’ın Yurtdışına kaçırılma ihtimalinin olması nedeni ile Müvekkil ve müşterek çocuğun mahkemece korunmaya çalışılan haklarına halel gelmemesi için Baba X muvafakati olmadan müşterek çocuğun yurtdışına çıkışlarının yasaklanması yönünde İhtiyati Tedbir Kararının verilmesini ve ilgili kararın Emniyet başta olmak üzere tüm ilgili kurumlara bildirilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.

                                                                        Adana Avukatı Saim İNCEKAŞ

Son düzenleme tarihi 7 Haziran 2020 12:34

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.