Bir Sayfa Seçin

“>Çocuk Dinlenmeden Velayet Kararı Verilemez

 • Velayet Yetkisi Olmayan Eş Çocuğu Diğer Eşin Adresine Götürmek Zorunda Değildir
 • Velayet Düzenlenirken Kardeşler Birbirlerinden Ayrılmamalıdır
 • Velayet Kaldırılmadan Önce Velayetin Değiştirilmesi Düşünülmelidir
 • Babaya Gösterilmeyen Çocuğun Velayeti Anneden Alınır
 • Velayetin Kaldırılması Davasının Harçlandırılması Gerekir
 • Velayete Karar Verilmesi İçin Her İki Eşin de Ev Ortamları İncelenmelidir

  Tarafların ortak çocukları 2000 doğumlu Sıdıka, 2004 doğumlu … ve … ile 2011 doğumlu Burhan’ın velayetleri davalı babaya verilmiştir. Mahkemece sosyal hizmet uzmanından alınan raporda, sadece baba ve çocuklar ile görüşülerek, babanın ortamı gözlemlenerek baba ile yaşamaya devam etmelerinin uygun olacağı belirtilmiştir. Mahkemece, anne ile görüşme yapılmadan hazırlanan velayet düzenlenmesine esas alınan uzman raporu hüküm kurulması için yeterli değildir.  Velayetin düzenlenmesinde asıl olan çocukların üstün yararıdır. 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 5. maddesi gereğince Aile Mahkemesi bünyesinde bulunan psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıdan oluşan uzmanlardan rapor istenip; her iki ebeveyn ve çocuklarla görüşmek suretiyle, annenin yaşadığı yerde de inceleme yapılarak tarafların barınma, gelir, sosyal ve psikolojik durumlarına göre çocuğun sağlıklı gelişimi için velayeti üstlenmeye engel bir durumun bulunup bulunmadığının araştırılması ve diğer deliller de göz önüne alınmak suretiyle ebeveynlerinden hangisi yanında kalmasının çocukların menfaatine olacağı tespit edilerek velayet konusunda bir karar verilmesi gerekirken, bu hususlara riayet edilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

  Adana Boşanma Avukatı Saim İncekaş

  Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu 4293

  Son Güncelleme Tarihi