Çocuğun Soybağını Reddi Davası

Çocuğun Soybağını Reddi Davası


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI :
VEKİLİ :

Adres girilmemiş

DAVALI :
DAVA KONUSU : Nesebin reddine karar verilmesi talebidir.
AÇIKLAMALAR : 1- Davacı müvekkil, mevcut nüfus kayıtlarına göre davalıların müşterek çocukları gibi görünmektedir. Davalılar da karı-kocadır. (EK-1- Nüfus kayıtları)

2-Kayıtlara göre davalılar …  tarihinde evlenmişler ve  … tarihinde de davalı doğmuştur. Ancak müvekkil sonradan yakın akrabalarından anne-babası gibi gözüken davalıların çocuğu olmadığını öğrenmiş bulunmaktadır. Bu sebeple müvekkil ile davalılar arasındaki soybağının reddi için işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

(EK-2- DNA testi) (EK-3- Tanık)

HUKUKİ SEBEPLER : TMK. md. 286.
DELİLLER : 1- Nüfus kaydı,

2- DNA testi,

3- Tanık beyanı ve yasal her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- Davanın kabulü ile davacının davalılar ile aralarındaki soybağının reddine,

2- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim. 08/01/2018

DAVACI VEKİLİ
Avukat

EKİ:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Nüfus kayıtları

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:32

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.