Çocuğun Soybağı Davası açmakta gecikmenin haklı sebebe dayandığına ilişkin deliller toplanmalıdır- Yargıtay Kararı

Çocuğun Soybağı Davası açmakta gecikmenin haklı sebebe dayandığına ilişkin deliller toplanmalıdır

Davacı, dava dilekçesinde dava açmakta gecikmesinin haklı sebebe dayandığını ileri sürmüş ve delil listesi sunmuştur. Davacı, tanıklarının dinlenilmesinden açıkça vazgeçmemiştir. Davacı tanıklarının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 253. Ve devamı maddeleri gereğince dinlenilip, delillerin Türk Medeni Kanununun 289/son maddesi çerçevesinde değerlendirilip sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hak düşürücü süreden davanın reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.(Y2HD, 10.05.2011, E. 2010/6238, K. 2011/8045.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 2 Mayıs 2020 17:18

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.