Çocuğun mutat meskeninin bulunduğu ülkeye iadesi veya şahsi ilişki kurma hakkının kullanılmasına ilişkin davanın merkezi makam adına mahalli Cumhuriyet Savcısının huzuru ile görülmesi zorunludur- Yargıtay Kararı

Çocuğun mutat meskeninin bulunduğu ülkeye iadesi veya şahsi ilişki kurma hakkının kullanılmasına ilişkin davanın merkezi makam adına mahalli Cumhuriyet Savcısının huzuru ile görülmesi zorunludur

Dava, Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi hükümlerine göre, çocuğun mutad meskeninin bulunduğu ülkeye iadesi isteğine ilişkin olup, sözleşmeye göre belirlenen merkezi makam adına mahalli Cumhuriyet Savcısı tarafından davaname ile açılmıştır.

Sözleşme ile merkezi makamlara yüklenen yükümlülükler (Sözleşme m. 7) ve sözleşmenin uygulanmasını sağlamaya yönelik
usul ve esasları düzenleyen 4.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5717 sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun hükümleri gözetildiğinde (m. 7/2, 9/1, 17/2) davanın merkezi makam adına mahalli Cumhuriyet Savcısının katılımı ve huzuru ile görülmesi zorunludur. Bu husus gözetilmeden hüküm kurulması doğru görülmemiştir.(Y2HD, 08.03.2011, E. 2011/1931, K. 2011/4032.)

Çocuğun mutat meskeninin bulunduğu ülkeye iadesi veya şahsi ilişki kurma hakkının kullanılmasına ilişkin davanın merkezi makam adına mahalli Cumhuriyet Savcısının huzuru ile görülmesi zorunludur

Dava; Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi hükümlerine göre; çocuğun mutad meskeninin bulunduğu ülkeye iadesi isteğine ilişkin olup, sözleşmeye göre belirlenen merkezi makam adına mahalli Cumhuriyet Savcısı tarafından davaname ile açılmıştır. 5717 sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun hükümleri gözetildiğinde (m.7/2, 9/1 ve 17/2) davanm merkezi makam adına mahalli Cumhuriyet Savcısının katılımı ve huzuru ile görülmesi zorunludur.

Mahkemece dairemizin bozma kararma da uyulmuştur. Cumhuriyet Savcılarının bu tür davalara katılmayacağı yönünde bir yasa da bulunmamaktadır. Bu husus gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 03.11.2011, E. 2011/13785, K. 2011/17994.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 30 Nisan 2020 15:11

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.