Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması şikayet dilekçesi

Velayete tabi çocuğun velayet sahibi olmayan eş tarafından alıkoyulması veya kaçırılması suç teşkil eder. Böyle bir durumda nasıl suç duyurusunda bulunacağınız bu yazımızda Av. Saim İNCEKAŞ tarafından anlatıldı.

Çocuğun Kaçırılması Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ                  :

VEKİLİ                       :

ŞÜPHELİ                   :

SUÇ                            : Çocuğun kaçırılması veya alıkonulması  (TCK.md.234)

AÇIKLAMALAR        :

1-) … Asliye Hukuk Mahkemesinin Aile Mahkemesi Sıfatıyla … Tarihli … Karar sayılı kararı ile müşterek çocuk …’ın velayeti müvekkilime ait olduğu tespit edilmiş ve … tarihinde bu karar kesinleşmiştir. Söz konusu çocuk henüz bebek sayılabilecek yaştadır.

2-) Velayet hakları olmamasına ve görüşme vakitleri içerisinde bulunmamasına rağmen küçük, şüpheli tarafından alıkonulmuştur. Müvekkilim tarafımdan şüpheli defalarca telefonla aranmış, çocuğun bulunduğu eve gidilmiş ve teslim edilmesi istenmiş olmasına rağmen söz konusu kişi buna yanaşmamakta, müvekkilime çocuk teslim edilmemektedir. Bu sebeple TCK’nın şu hükmünün ihlal edildiği kanaatindeyiz.

Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması

TCK Madde 234 – (1) Velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın ya da üçüncü derece dahil kan hısmının, onaltı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altında bulunan kimsenin yanından cebir veya tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması hâlinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(2) Fiil cebir veya tehdit kullanılarak işlenmiş ya da çocuk henüz oniki yaşını bitirmemiş ise ceza bir katı oranında artırılır.

3-) Çocuğun babası ve duyumumuza göre annesi  … adresinde kalmakta olup, çocuğun alıkonulduğu adres de bu adrestir.

4-) Sayın savcılık makamınca da anlaşılacağı üzere, şüphelinin TCK md.234’te tanımlanan “çocuğun alıkonulması” suçunun işledikleri sabit olduğundan, haklarında suç duyurusunda bulunulması gerekliliği hasıl olmuştur. Ayrıca sayın savcılık makamından müvekkilimin velayeti altındaki küçüğün polis zoruyla en kısa zamanda şüpheliden alınması ve tarafıma teslim edilmesi için karar verilmesini de vekil eden adına talep etmekteyim.

5-) Daha önce şüpheli için … Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunulmuş ise de kolluk güçleri çocuğun alınmasının icra yoluyla alınabileceği gibi hukuki dayanaktan yoksun bir iddia ile bundan kaçınmaktadır. Oysaki somut olayda çocukla görüşmek için gerekli olan icra takibi Örnek 3’ü gerektiren bir durum bulunmamaktadır. Bilakis, tam tersine müvekkilime ait küçüğün alıkonulması suçu şüpheli tarafından işlenmektedir. Bu sebeple kolluk güçlerinin bu konuda ihtar edilerek, küçüğün teslim alınması ve sonrasında tarafımıza verilmesi gerektiği hususunun bildirilmesini de talep ediyoruz.

HUKUKİ DELİLLER             : Velayete ilişkin Bozdoğan Asliye Hukuk Mahkemesinin Aile Mahkemesi Sıfatıyla … tarihli … Karar sayılı kararı, tanık ifadeleri ve her türlü hukuki delil.

HUKUKİ NEDENLER           : TCK 234/2 ve ilgili hukuki mevzuat

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda açıklanan sebeplerle, vekil edenin velayeti altındaki küçük …’ın polis zoruyla şüphelilerden alınarak vekil edene verilmesine, şüpheliler hakkında TCK.md.234 maddesi uyarınca “çocuğun alıkonulması” fiili nedeniyle kamu davası açılmasına ve cezalandırılmalarını saygılarımla vekil eden adına arz ve talep ederim. tarih

Müşteki Vekili

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.